Redakcja

Stronę Biuletynu Informacji Publicznej MPEC Spółka z o.o. w Lęborku redaguje:

 

Mariusz Hejnar - Dyrektor

e-mail: sekretariat@mpec.lebork.pl, tel. (0-59) 862-11-81

 

Za modyfikację informacji odpowiada:

 

Mariusz Hejnar- Dyrektor

e-mail: sekretariat@mpec.lebork.pl, tel. (0-59) 862-11-81