Kapitał zakładowy

Wysokość kapitału zakładowego:

7 714 500 zł