Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza:


Wiesława Szułczyk-Żurawska - Przewodniczący RN
 Kazimierz Duwe - Z-ca Przewodnizącgo RN
Zbigniew Bibliw - Sekretarz RN
Kazimierz Duwe - Członek RN
Ryszard Wenta - Członek RN