Firma Spółki brzmi:

 

"Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością"

 

Spółka może używać skrótu firmy "MPEC - Spółka z o.o."

 

Siedzibą Spółki jest Miasto Lębork.

 

Adres Spółki:

ul. Pionierów 11

84-300 Lębork

powiat - lęborski, województwo - pomorskie,

 

E-mail: sekretariat @mpec.lebork.pl

 

NIP 841-000-40-36

 

REGON 770548204

 

KRS 0000095481

 

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

VIII Wydział Gospodarczy

Wysokość kapitału zakładowego:

7 655 000 zł