MPEC Spółka z o.o. w Lęborku prowadzi działalność gospodarczą związaną z zaopatrzeniem w ciepło na podstawie udzielonych koncesji w zakresie:

 

 

I.Wytwarzania ciepła Nr WCC/401/438/U/OT1/98/SA z dnia 28 października 1998 r., zmienionej decyzjami

 

1.Nr WCC/401A/438/W/OGD/2003/KK z dnia 25 kwietnia 2003 r.

2.Nr WCC/401-ZTO/438/W/OGD/2007/KC z dnia 20 lipca 2007 r.,

 

II.Przesyłania i dystrybucji ciepła Nr PCC/418/438/U/OT1/98/SA z dnia 28 października 1998 r., zmienionej decyzjami:

 

1.Nr PCC/418A/438/W/3/2001/BK z dnia 13 listopada 2001 r.,

2.Nr PCC/418B/438/W/OGD/2003/KK z dnia 25 kwietnia 2003 r.,

3.Nr PCC/418-ZTO/438/W/OGD/2007/KC z dnia 20 lipca 2007 r.