Biuletyn Informacji PublicznejMiejskie Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Lęborku
Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.
Dni i godziny pracy
Podstawowe dane
Telefony
Administracja
Kotłownia Rejonowa
Pogotowie Ciepłownicze
Forma prawna
Kapitał zakładowy
Przedmiot działalności
Podstawa działalności
Koncesje
Przetargi i zamówienia
Regulamin udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane w MPEC Sp. z o.o.
Przetarg nieograniczony pt."Dostawa kompaktowych węzłów cieplnych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Lęborku - 5 szt.".
Wyniki postępowań
Informacja z części jawnej postępowania na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej.
Informacja z części jawnej postępowania na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży instalacyjnej.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. pełnienia funkcji inspektora nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej
Informacja z części jawnej postępowania na modernizację napowietrznej osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.Krzywoustego.
Informacja z części jawnej postępowania na przebudowę osiedlowej sieci ciepłowniczej przy E.Plater.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. pełnienia funkcji inspektora nadzoru branży sanitarnej.
Informacja z części jawnej postępowania na montaż węzłów w budynkach i budynkach zabytkowych.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.przebudowy osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.E.Plater.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. modernizacji napowietrznej osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.Krzywoustego.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. montażu węzłów w budynkach i budynkach zabytkowych.
Dostawa węzłów cieplnych wynik postępowania
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zapytania ofertowego na przebudowę osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.Konopnickiej i Alei Wolności w Lęborku z przebudową węzłów cieplnych
Informacja z części jawnej postępowania na Przebudowę podziemnej osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie Legionów Polskich w Lęborku - etap II
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży sanitarnej dla przebudowy osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.Konopnickiej i Alei Wolności.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla przebudowy podziemnej osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul.Legionów Polskich
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży sanitarnej dla przebudowy sieci ciepłowniczej przy ul.Legionów Polskich
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę kompaktowych węzłów cieplnym dla MPEC Sp. z o.o. -14 szt.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę kompaktowych węzłów cieplnym dla MPEC Sp. z o.o. - 3 szt.
Wynik przetargu nieograniczonego pt."Remont pęczka konwekcyjnego drugiego ciągu w kotle WR-5-10 (na ścianach szczelnych) nr 4 zainstalowanego w kotłowni KR-1 przy ul. Tragutta w Lęborku".
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zapytania ofertowego "Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.1 Maja i Armii Krajowej z przebudową węzłów cieplnych"
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zapytania ofertowego na prowadzenie nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej dla "Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.1 Maja i Armii Krajowej z przebudową węzłów cieplnych"
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zapytania ofertowego na prowadzenie nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej dla "Przebudowa podziemnej osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul.Legionów Polskich w Lęborku - III etap"
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zapytania ofertowego dla "Przebudowy podziemnej osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul.Legionów Polskich w Lęborku - III etap"
Organy Spółki
Zgromadzenie Wspólników
Rada Nadzorcza
Zarząd Spółki
Aktualna Taryfa dla Ciepła
Informacja o wprowadzeniu XIII Taryfy dla Ciepła do rozliczeń
Treść XIII Taryfy dla Ciepła
UWAGA - Ogłoszenia
Regulamin sprzedaży nieruchomości stanowiacych własność i użytkowanie wieczyste Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.w Lęborku.
Archiwum
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-03-17 06:37:44
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-03-13 10:25:07
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-03-13 10:25:03
Typ zmianPublikowanie
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-03-12 18:08:23
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-03-12 18:08:15
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-03-12 18:08:11
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-03-12 18:01:25
Typ zmianModyfikacja
DokumentObjaśnienia
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-02-07 14:01:56
Typ zmianModyfikacja
DokumentObjaśnienia
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-02-07 13:55:07
Typ zmianModyfikacja
DokumentObjaśnienia
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-02-07 13:54:01
Typ zmianModyfikacja
DokumentObjaśnienia
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-02-07 13:52:42
Typ zmianModyfikacja
DokumentObjaśnienia
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-02-07 13:51:03
Typ zmianModyfikacja
DokumentInformacja
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-02-07 13:50:08
Typ zmianModyfikacja
DokumentInformacja
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-02-07 13:47:41
Typ zmianModyfikacja
DokumentObjaśnienia
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-02-07 13:47:24
Typ zmianPublikowanie
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2019-12-09 09:47:58
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2019-12-09 09:47:45
Typ zmianPublikowanie
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2019-09-10 10:08:58
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2019-09-10 10:08:48
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2019-09-10 10:08:38
Typ zmianPublikowanie
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2019-09-10 10:07:53
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2019-09-10 10:07:46
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2019-09-10 10:07:39
Typ zmianPublikowanie
DokumentInformacja
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2019-08-01 08:53:56
Typ zmianPublikowanie
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2019-06-24 15:18:13
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2019-06-24 15:18:04
Typ zmianPublikowanie
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2019-06-19 10:02:27
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2019-06-19 10:02:07
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2019-06-19 09:56:25
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2019-06-19 09:56:12
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2019-06-14 08:31:06
Typ zmianPublikowanie
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2019-06-07 14:45:16
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2019-06-07 14:45:06
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2019-06-07 14:40:34
Typ zmianPublikowanie
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2019-06-07 14:37:23
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2019-06-07 14:37:08
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2019-06-07 14:33:26
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2019-06-07 14:19:57
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2019-06-04 22:47:20
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2019-06-04 22:45:45
Typ zmianPublikowanie
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2019-06-04 22:45:35
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2019-06-04 22:45:15
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2019-06-04 22:44:58
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2019-06-04 22:43:39
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2019-06-04 22:42:47
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2019-06-04 22:42:04
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2019-06-04 22:37:13
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2019-06-04 22:31:22
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2019-06-03 23:24:01
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2019-06-03 23:23:26
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2019-06-03 23:22:59
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2019-06-03 23:22:33
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2019-06-03 23:21:43
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2019-06-03 23:19:32
Typ zmianPublikowanie
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2019-05-22 22:01:23
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2019-05-22 22:01:16
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2019-05-22 21:59:19
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2019-05-22 21:57:38
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2019-05-22 21:56:16
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszeniehttp://www.bip.mpec.lebork.pl/admin.asp?action=sendpic
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2019-05-22 21:51:14
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszeniehttp://www.bip.mpec.lebork.pl/admin.asp?action=sendpic
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2019-05-22 21:50:26
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2019-05-22 21:47:52
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2019-05-22 21:47:28
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2019-05-22 21:46:40
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszeniehttp://www.bip.mpec.lebork.pl/admin.asp?action=sendpic
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2019-05-22 21:30:04
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszeniehttp://www.bip.mpec.lebork.pl/admin.asp?action=sendpic
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2019-05-22 21:22:55
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2019-05-16 18:22:54
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2019-05-13 21:56:06
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2019-05-13 21:55:52
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2019-05-07 23:19:07
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2019-05-07 23:16:01
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2019-04-25 23:52:14
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2019-04-25 23:35:54
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2019-04-25 23:34:18
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2019-04-25 23:32:58
Typ zmianPublikowanie
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2019-04-23 22:06:35
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2019-04-23 22:06:32
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2019-04-23 22:02:22
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2019-04-23 21:12:35
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2019-04-23 16:00:16
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2019-04-23 15:59:00
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2019-04-23 15:55:56
Typ zmianPublikowanie
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2019-04-17 21:35:42
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2019-04-17 21:03:44
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2019-04-17 18:46:00
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszeniehttp://www.bip.mpec.lebork.pl/admin.asp?action=sendpic
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2019-04-11 11:02:46
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszeniehttp://www.bip.mpec.lebork.pl/admin.asp?action=sendpic
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2019-04-11 10:59:31
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2019-04-08 12:33:19
Typ zmianPublikowanie
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2019-04-08 12:32:14
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2019-04-08 12:32:06
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2019-04-08 12:31:22
Typ zmianPublikowanie
DokumentOgłoszeniehttp://www.bip.mpec.lebork.pl/admin.asp?action=sendpic
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2019-04-08 12:30:29
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszeniehttp://www.bip.mpec.lebork.pl/admin.asp?action=sendpic
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2019-04-08 12:30:20
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszeniehttp://www.bip.mpec.lebork.pl/admin.asp?action=sendpic
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2019-04-08 12:28:33
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszeniehttp://www.bip.mpec.lebork.pl/admin.asp?action=sendpic
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2019-03-23 09:11:00
Typ zmianPublikowanie
DokumentOgłoszeniehttp://www.bip.mpec.lebork.pl/admin.asp?action=sendpic
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2019-03-23 09:08:33
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentOgłoszeniehttp://www.bip.mpec.lebork.pl/admin.asp?action=sendpic
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2019-03-23 09:08:24
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2019-03-20 11:01:28
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2019-03-20 10:46:06
Typ zmianPublikowanie
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2019-03-20 10:45:50

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 412179