Biuletyn Informacji PublicznejMiejskie Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Lęborku
Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.
Dni i godziny pracy
Podstawowe dane
Telefony
Administracja
Kotłownia Rejonowa
Pogotowie Ciepłownicze
Forma prawna
Kapitał zakładowy
Przedmiot działalności
Podstawa działalności
Koncesje
Przetargi i zamówienia
Regulamin udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane w MPEC Sp. z o.o.
Przetarg nieograniczony pt."Remont pęczka konwekcyjnego drugiego ciągu w kotle WR-5-10 (na ścianach szczelnych) nr 4 zainstalowanego w kotłowni KR-1 przy ul. Tragutta w Lęborku".
Wyniki postępowań
Informacja z części jawnej postępowania na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej.
Informacja z części jawnej postępowania na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży instalacyjnej.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. pełnienia funkcji inspektora nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej
Informacja z części jawnej postępowania na modernizację napowietrznej osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.Krzywoustego.
Informacja z części jawnej postępowania na przebudowę osiedlowej sieci ciepłowniczej przy E.Plater.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. pełnienia funkcji inspektora nadzoru branży sanitarnej.
Informacja z części jawnej postępowania na montaż węzłów w budynkach i budynkach zabytkowych.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.przebudowy osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.E.Plater.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. modernizacji napowietrznej osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.Krzywoustego.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. montażu węzłów w budynkach i budynkach zabytkowych.
Dostawa węzłów cieplnych wynik postępowania
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zapytania ofertowego na przebudowę osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.Konopnickiej i Alei Wolności w Lęborku z przebudową węzłów cieplnych
Informacja z części jawnej postępowania na Przebudowę podziemnej osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie Legionów Polskich w Lęborku - etap II
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży sanitarnej dla przebudowy osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.Konopnickiej i Alei Wolności.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla przebudowy podziemnej osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul.Legionów Polskich
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży sanitarnej dla przebudowy sieci ciepłowniczej przy ul.Legionów Polskich
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę kompaktowych węzłów cieplnym dla MPEC Sp. z o.o. -14 szt.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę kompaktowych węzłów cieplnym dla MPEC Sp. z o.o. - 3 szt.
Organy Spółki
Zgromadzenie Wspólników
Rada Nadzorcza
Zarząd Spółki
Aktualna Taryfa dla Ciepła
Informacja o wprowadzeniu XII Taryfy dla Ciepła do rozliczeń
Treść XII Taryfy dla Ciepła
UWAGA - Ogłoszenia
Regulamin sprzedaży nieruchomości stanowiacych własność i użytkowanie wieczyste Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.w Lęborku.
Archiwum
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2019-03-20 11:01:28
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2019-03-20 10:46:06
Typ zmianPublikowanie
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2019-03-20 10:45:50
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2019-03-20 10:45:45
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2019-01-23 16:07:08
Typ zmianPublikowanie
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2019-01-23 16:06:58
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2019-01-23 16:06:46
Typ zmianModyfikacja
DokumentInformacja
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2019-01-21 12:38:55
Typ zmianModyfikacja
DokumentInformacja
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2019-01-21 12:38:36
Typ zmianModyfikacja
DokumentInformacja
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2019-01-21 12:38:16
Typ zmianModyfikacja
DokumentObjaśnienia
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2019-01-21 12:37:45
Typ zmianModyfikacja
DokumentInformacja
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2019-01-21 12:37:16
Typ zmianModyfikacja
DokumentObjaśnienia
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2019-01-20 09:47:01
Typ zmianModyfikacja
DokumentObjaśnienia
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2019-01-20 09:42:17
Typ zmianModyfikacja
DokumentObjaśnienia
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2019-01-20 09:36:24
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2019-01-17 06:43:43
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2019-01-17 06:42:37
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2019-01-17 06:42:23
Typ zmianPublikowanie
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2019-01-14 14:01:11
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2019-01-14 14:01:00
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2019-01-14 14:00:37
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2019-01-14 13:56:53
Typ zmianPublikowanie
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2018-12-12 20:45:54
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2018-12-12 20:45:51
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2018-12-12 20:45:45
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2018-09-10 19:22:44
Typ zmianPublikowanie
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2018-09-10 19:20:14
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2018-09-10 19:20:00
Typ zmianPublikowanie
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2018-09-09 10:32:04
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2018-09-09 10:31:54
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2018-08-21 11:28:37
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2018-08-21 11:26:08
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2018-08-21 11:25:34
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2018-08-17 13:43:16
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2018-08-17 12:54:46
Typ zmianPublikowanie
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2018-08-17 12:47:08
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2018-08-17 12:47:05
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2018-08-17 12:47:02
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2018-08-09 06:33:26
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2018-08-09 06:33:11
Typ zmianPublikowanie
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2018-07-10 21:36:01
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2018-07-10 21:35:55
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2018-07-06 23:38:08
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2018-07-05 12:54:20
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2018-07-05 12:52:17
Typ zmianPublikowanie
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2018-07-04 22:06:54
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2018-07-04 22:06:43
Typ zmianPublikowanie
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2018-06-26 15:08:29
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2018-06-26 15:08:23
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2018-06-26 15:08:20
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2018-06-25 23:06:04
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2018-06-25 23:01:06
Typ zmianPublikowanie
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2018-06-25 22:13:56
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2018-06-25 22:09:36
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2018-06-25 22:09:31
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2018-06-25 22:09:05
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2018-06-25 22:08:43
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2018-06-25 22:07:28
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2018-06-25 22:07:11
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2018-06-25 22:06:34
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2018-06-25 22:06:06
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2018-06-25 21:30:07
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2018-06-25 21:29:54
Typ zmianPublikowanie
Dokument
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2018-06-19 10:46:06
Typ zmianDodanie dokumentu
Dokument
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2018-06-19 10:45:24
Typ zmianPublikowanie
Dokument
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2018-06-19 10:39:46
Typ zmianDodanie dokumentu
Dokument
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2018-06-19 10:38:44
Typ zmianPublikowanie
Dokument
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2018-06-18 14:36:13
Typ zmianDodanie dokumentu
Dokument
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2018-06-18 14:26:34
Typ zmianDodanie dokumentu
Dokument
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2018-06-18 14:23:34
Typ zmianPublikowanie
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2018-06-18 13:56:03
Typ zmianPublikowanie
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2018-06-15 20:18:06
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2018-06-15 20:16:54
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2018-06-15 20:16:48
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2018-06-15 20:14:21
Typ zmianPublikowanie
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2018-06-15 09:17:25
Typ zmianPublikowanie
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2018-06-13 00:13:46
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2018-06-13 00:05:30
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2018-06-12 23:59:58
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2018-06-12 23:59:34
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2018-06-12 23:59:13
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2018-06-12 23:58:47
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2018-06-12 23:58:25
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2018-06-12 23:58:06
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2018-06-12 23:57:44
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2018-06-12 23:57:19
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2018-06-12 23:56:28
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2018-06-12 23:56:04
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2018-06-12 23:55:28
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2018-06-12 23:54:08
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2018-06-08 06:36:19
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2018-06-08 06:34:02
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2018-06-03 20:00:53
Typ zmianPublikowanie
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2018-05-28 22:48:31
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2018-05-28 22:48:28
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2018-05-28 22:45:39
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2018-05-28 22:45:32
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2018-05-28 22:44:25
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2018-05-28 22:43:58
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2018-05-28 22:42:22

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 328022