Biuletyn Informacji PublicznejMiejskie Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Lęborku
Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.
Dni i godziny pracy
Podstawowe dane
Telefony
Administracja
Kotłownia Rejonowa
Pogotowie Ciepłownicze
Forma prawna
Kapitał zakładowy
Przedmiot działalności
Podstawa działalności
Koncesje
Przetargi i zamówienia
Regulamin udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane w MPEC Sp. z o.o.
Informacja z części jawnej postępowania na" Zaprojektowanie i realizację robót budowlanych pod nazwą "Budowa kotła wodnego na zrębkę drzewną o mocy 5,1 MW"".
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na" Zaprojektowanie i realizację robót budowlanych pod nazwą "Budowa kotła wodnego na zrębkę drzewną o mocy 5,1 MW"".
Informacja z części jawnej zapytania ofertowego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej przy realizacji zadania:"Budowa kotła wodnego na zrębkę drzewną o mocy 5,1MW"
Wyniki zapytania ofertowego dla dostawy 7 kompaktowych węzłów cieplnych
Zapytanie ofertowe na przebudowę podziemnej osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Legionów Polskich w Lęborku
Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej dla zadania pn."Przebudowa podziemnej osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Legionów Polskich"
Wyniki postępowań
Informacja z części jawnej postępowania na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej.
Informacja z części jawnej postępowania na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży instalacyjnej.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. pełnienia funkcji inspektora nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej
Informacja z części jawnej postępowania na modernizację napowietrznej osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.Krzywoustego.
Informacja z części jawnej postępowania na przebudowę osiedlowej sieci ciepłowniczej przy E.Plater.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. pełnienia funkcji inspektora nadzoru branży sanitarnej.
Informacja z części jawnej postępowania na montaż węzłów w budynkach i budynkach zabytkowych.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.przebudowy osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.E.Plater.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. modernizacji napowietrznej osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.Krzywoustego.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. montażu węzłów w budynkach i budynkach zabytkowych.
Dostawa węzłów cieplnych wynik postępowania
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zapytania ofertowego na przebudowę osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.Konopnickiej i Alei Wolności w Lęborku z przebudową węzłów cieplnych
Informacja z części jawnej postępowania na Przebudowę podziemnej osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie Legionów Polskich w Lęborku - etap II
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży sanitarnej dla przebudowy osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.Konopnickiej i Alei Wolności.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla przebudowy podziemnej osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul.Legionów Polskich
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży sanitarnej dla przebudowy sieci ciepłowniczej przy ul.Legionów Polskich
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę kompaktowych węzłów cieplnym dla MPEC Sp. z o.o. -14 szt.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę kompaktowych węzłów cieplnym dla MPEC Sp. z o.o. - 3 szt.
Wynik przetargu nieograniczonego pt."Remont pęczka konwekcyjnego drugiego ciągu w kotle WR-5-10 (na ścianach szczelnych) nr 4 zainstalowanego w kotłowni KR-1 przy ul. Tragutta w Lęborku".
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zapytania ofertowego "Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.1 Maja i Armii Krajowej z przebudową węzłów cieplnych"
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zapytania ofertowego na prowadzenie nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej dla "Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.1 Maja i Armii Krajowej z przebudową węzłów cieplnych"
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zapytania ofertowego na prowadzenie nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej dla "Przebudowa podziemnej osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul.Legionów Polskich w Lęborku - III etap"
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zapytania ofertowego dla "Przebudowy podziemnej osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul.Legionów Polskich w Lęborku - III etap"
Informacja z części jawnej zapytania ofertowego na prowadzenie nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej dla "Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.Legionów i Wojska Polskiego z przebudową węzłów cieplnych"
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zapytania ofertowego na "Pełnieni funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej".
Informacja z części jawnej zapytania ofertowego na "Przebudowę osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.Legionów i Wojska Polskiego z przebudową węzłów cieplnych"
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zapytania ofertowego na "Przebudowę osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.Legionów i Wojska Polskiego z przebudową węzłów cieplnych"
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla przetargu nieograniczonego na dostawę 6 kompaktowych węzłów cieplnych - wrzesień 2020
Organy Spółki
Zgromadzenie Wspólników
Rada Nadzorcza
Zarząd Spółki
Aktualna Taryfa dla Ciepła
Informacja o wprowadzeniu XIII Taryfy dla Ciepła do rozliczeń
Treść XIII Taryfy dla Ciepła
UWAGA - Ogłoszenia
Regulamin sprzedaży nieruchomości stanowiacych własność i użytkowanie wieczyste Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.w Lęborku.
Archiwum
Typ zmianPublikowanie
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2021-06-17 23:17:36
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2021-06-17 23:17:31
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2021-06-17 23:13:01
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2021-06-17 23:12:34
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2021-06-17 23:10:48
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2021-06-17 23:08:56
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2021-06-17 23:07:45
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2021-06-16 12:21:11
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2021-06-16 12:19:26
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2021-06-16 12:14:09
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2021-06-16 12:11:44
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2021-06-16 12:09:31
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2021-06-16 11:57:19
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2021-06-16 11:52:35
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2021-06-16 11:51:11
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2021-06-16 11:50:39
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2021-06-16 11:48:40
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2021-06-16 06:27:04
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2021-06-16 06:23:52
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2021-06-16 06:23:22
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2021-06-16 06:16:36
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2021-06-16 06:15:58
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2021-06-16 06:14:58
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2021-06-14 13:06:49
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2021-06-14 12:24:17
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2021-06-14 12:23:26
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2021-06-14 12:22:08
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2021-06-14 12:20:03
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2021-06-14 12:19:28
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2021-06-14 12:18:10
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2021-06-14 12:17:23
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2021-06-14 12:16:34
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2021-06-14 12:13:14
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2021-06-14 12:12:26
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2021-06-14 12:11:19
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2021-06-14 12:10:08
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2021-06-14 12:06:34
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2021-06-14 11:53:29
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2021-05-28 10:49:23
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2021-05-28 10:47:49
Typ zmianPublikowanie
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2021-05-27 22:21:07
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2021-05-27 22:20:52
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2021-05-27 22:02:54
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2021-05-27 22:00:16
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2021-05-27 21:58:38
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2021-05-27 21:41:41
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2021-05-27 21:41:11
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2021-05-20 14:31:40
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2021-05-20 14:30:35
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2021-05-20 14:27:31
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2021-05-11 09:51:09
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2021-05-10 19:46:01
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2021-05-10 19:44:05
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2021-05-10 19:43:51
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2021-05-07 12:17:20
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2021-05-07 12:17:19
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2021-05-07 12:17:10
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2021-05-07 08:01:43
Typ zmianPublikowanie
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2021-05-06 14:36:46
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2021-05-06 14:36:03
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2021-05-06 14:07:40
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2021-05-06 13:57:39
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2021-05-06 13:57:35
Typ zmianPublikowanie
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2021-04-28 23:03:44
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2021-04-28 23:03:38
Typ zmianPublikowanie
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2021-04-09 20:52:36
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2021-04-09 20:47:26
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2021-04-09 20:47:18
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2021-04-09 20:45:38
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2021-04-09 20:44:25
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2021-04-09 20:43:09
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2021-04-09 20:42:32
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2021-04-09 20:42:03
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2021-03-02 09:28:26
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2021-03-02 09:24:42
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2021-03-02 09:18:38
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2021-03-02 09:18:03
Typ zmianPublikowanie
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-12-10 11:53:50
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-12-10 11:53:39
Typ zmianPublikowanie
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-12-08 14:58:15
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-12-08 14:58:10
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-12-08 14:57:59
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-11-26 12:25:45
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-11-26 11:57:38
Typ zmianModyfikacja
DokumentKapitał zakładowy
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-11-26 11:50:22
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-11-17 14:39:33
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-11-17 14:37:10
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-11-17 14:36:59
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-11-17 14:34:28
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-11-17 14:34:01
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-11-17 14:10:37
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-11-17 10:14:15
Typ zmianPublikowanie
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-11-17 10:13:12
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-11-17 10:12:16
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-11-06 21:32:31
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-11-06 21:32:01
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-11-06 21:30:53
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-11-06 21:27:00
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-11-06 21:25:49
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-11-06 21:16:22

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 526885