Biuletyn Informacji PublicznejMiejskie Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Lęborku
Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.
Dni i godziny pracy
Podstawowe dane
Telefony
Administracja
Kotłownia Rejonowa
Pogotowie Ciepłownicze
Forma prawna
Kapitał zakładowy
Przedmiot działalności
Podstawa działalności
Koncesje
Przetargi i zamówienia
Regulamin udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane w MPEC Sp. z o.o.
Przetarg nieograniczony pt."Remont pęczka konwekcyjnego drugiego ciągu w kotle WR-5-10 (na ścianach szczelnych) nr 4 zainstalowanego w kotłowni KR-1 przy ul. Tragutta w Lęborku".
Wyniki postępowań
Informacja z części jawnej postępowania na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej.
Informacja z części jawnej postępowania na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży instalacyjnej.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. pełnienia funkcji inspektora nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej
Informacja z części jawnej postępowania na modernizację napowietrznej osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.Krzywoustego.
Informacja z części jawnej postępowania na przebudowę osiedlowej sieci ciepłowniczej przy E.Plater.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. pełnienia funkcji inspektora nadzoru branży sanitarnej.
Informacja z części jawnej postępowania na montaż węzłów w budynkach i budynkach zabytkowych.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.przebudowy osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.E.Plater.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. modernizacji napowietrznej osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.Krzywoustego.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. montażu węzłów w budynkach i budynkach zabytkowych.
Dostawa węzłów cieplnych wynik postępowania
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zapytania ofertowego na przebudowę osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.Konopnickiej i Alei Wolności w Lęborku z przebudową węzłów cieplnych
Informacja z części jawnej postępowania na Przebudowę podziemnej osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie Legionów Polskich w Lęborku - etap II
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży sanitarnej dla przebudowy osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.Konopnickiej i Alei Wolności.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla przebudowy podziemnej osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul.Legionów Polskich
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży sanitarnej dla przebudowy sieci ciepłowniczej przy ul.Legionów Polskich
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę kompaktowych węzłów cieplnym dla MPEC Sp. z o.o. -14 szt.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę kompaktowych węzłów cieplnym dla MPEC Sp. z o.o. - 3 szt.
Organy Spółki
Zgromadzenie Wspólników
Rada Nadzorcza
Zarząd Spółki
Aktualna Taryfa dla Ciepła
Informacja o wprowadzeniu XII Taryfy dla Ciepła do rozliczeń
Treść XII Taryfy dla Ciepła
UWAGA - Ogłoszenia
Regulamin sprzedaży nieruchomości stanowiacych własność i użytkowanie wieczyste Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.w Lęborku.
Archiwum

DokumentOdwiedzin
Redakcja52849
Przetarg ofertowy na modernizację pompowni w kotłowni rejonowej KR-1 w Lęborku2542
OFERTA do przetargu ofertowewgo6
Przetarg ofertowy na dostawę miału węglowego w ilości 18.000 ton2025
Sprzedaż prawa użytkowania działki gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie 13 miasta Lęborka przy ul. Pionierów, stanowiącej działkę nr 16/10, o powierzchni 635 m², KW 17638.5031
Przetarg miał VII-XII/08372
Dni i godziny pracy3884
Zgromadzenie Wspólników3527
Kapitał zakładowy3627
Rada Nadzorcza3736
Zarząd Spółki4045
Przetarg ofertowy40
Podstawowe dane4897
Forma prawna3598
Podstawa działalności3665
Przedmiot działalności3622
Kotłownia rejonowa3841
Administracja4539
Pogotowie ciepłownicze3598
Koncesje3564
Podział odbiorców na grupy309
Objasnienia pojęć i skrótów217
Przetarg ofertowy na dostawę i montaż elektronicznych wag taśmowych1408
Miał27
Miał1403
Ceny179
Stawki158
Modernizacja komina44
Modernizacja kotła WR-101295
Uwaga zmiana terminu składania ofert1235
Malowanie elewacji kotłowni KR-1 w Lęborku240
Remont komina kotłowni KR-1108
Zakup koparko-ładowarki189
Modernizacja kotła116
Dostawa i montaż wagi samochodowej167
Dostawa i uruchomienie systemu zdalnych odczytów liczników energii cieplnej68
Przetarg na dostawę miału węgla kamiennego1586
Przetarg ofertowy zasobniki i pompy1295
66
Przetarg13
Regulamin11837
Kocioł1655
Koordynator1325
Przebudowa1771
Przetarg WR-101502
Koordynator1585
Ogłoszenie sieć1546
Remont instalacji elektrycznej zasilania kotłów WR-5 nr 1, 2, 3 w kotłowni rejonowej KR-1 w Lęborku26
VII taryfa dla ciepła91
Informacja o zmianie Taryfy dla Ciepła1355
Informacja3309
Objaśnienia2965
Podział odbiorców na grupy153
Rodzaje oraz wysokości cen i stawek opłat175
Stawki za przyłączenie151
Informacja 21420
Pomiary87
Przyczepa16
Vito1509
Regulamin1301
Przetarg samochód62
Ogłoszenie1269
Ogłoszenie1470
Przetarg1439
Ogłoszenie1201
Oferta1212
Przetarg węgiel1273
Ogłoszenie1228
Kanały spalin1304
Ogłoszenie1227
Ogłoszenie1276
Ogłoszenie1309
Ogłoszenie1437
Ogłoszenie1176
Ogłoszenie1314
Ogłoszenie1433
Ogłoszenie1326
Ogłoszenie1335
Ogłoszenie1170
Ogłoszenie1327
Ogłoszenie94
Ogłoszenie1395
Ogłoszenie1136
Ogłoszenie1472
Ogłoszenie1099
Ogłoszenie1512
Ogłoszenie102
Ogłoszenie1536
Ogłoszenie4614
Ogłoszenie160
Ogłszenie1226
Ogłoszenie145
Ogłoszenie2045
Ogłoszenie2023
Ogłoszenie117
Ogłoszenie1952
Ogłoszenie2008
Ogłoszenie2242
Zarządzenie3084
Ogłoszenie1453
Ogłoszenie1178
Ogłoszenie1425
Ogłoszenie1206
Ogłoszenie2238
Ogłoszenie2179
Ogłoszenie1395
Ogłoszenie56
Ogłoszenie2140
Ogłoszenie1287
Ogłoszenie1392
Ogłoszenie2766
Ogłoszenie1259
Ogłoszenie1178
Ogłoszenie1193
Ogłoszenie1418
Ogłoszenie5107
Ogłoszenie1910
Ogłoszenie1244
Ogloszenie1880
Ogłoszenie1224
Ogłoszenie1672
Ogłoszenie1050
Ogłoszenie1151
Ogłoszenie1046
Ogłoszenie997
Ogłoszenie1715
Ogłoszenie1011
Ogłoszenie1118
Ogłoszenie1685
Ogłoszenie2473
Ogłoszenie1017
Ogłoszenie etap V.122
Ogłoszenie miał1674
Ogłoszenie o wyniku postępowania dla etapu V1717
Ogłoszenie etap V_1950
Ogłoszenie remont placu opału i zużla.1057
Ogłoszenie węzły kompaktowe852
Ogłoszenie przyłącze Kossaka875
OGŁOSZENIE przyłącze Kossaka1
OGŁOSZENIE przyłącze Kossaka787
OGŁOSZENIE węzły kompaktowe834
OGŁOSZENIE WĘZŁY KOMPAKTOWE829
OGŁOSZENIE1594
OGŁOSZENIE2075
Ogłoszenie1283
Ogłoszenie1579
Ogłoszenie1054
Ogłoszenie1658
Ogłoszenie1022
Ogłoszenie440
Ogłoszenie6907
Pytania i odpowiedzi do przetargu55
Ogłoszenie986
Ogłoszenie939
Ogłoszenie888
Ogłoszenie852
Ogłoszenie264
Ogłoszenie1325
Ogłoszenie1086
Ogłoszenie930
Ogłoszenie974
Ogłoszenie982
Ogłoszenie763
Ogłoszenie677
Ogłoszenie791
Ogłoszenie994
Ogłoszenie581
Ogłoszenie576
Ogłoszenie4
Ogłoszenie537
Ogłoszenie544
Ogłoszenie555
Ogłoszenie548
Ogłoszenie475
Ogłoszenie498
Ogłoszenie565
Ogłoszenie488
Ogłoszenie627
Ogłoszenie610
Ogłoszenie481
Ogłoszenie907
Ogłoszenie514
Ogłoszenie519
Ogłoszenie935
Ogłoszenie914
Ogłoszenie908
Ogłoszenie892
Ogłoszenie1014
Ogłoszenie959
Ogłoszenie839
Ogłoszenie881
Ogłoszenie905
Ogłoszenie560
Ogłoszenie866
Ogłoszenie670
Ogłoszenie 128
Ogłoszenie525
Ogłoszenie malowanie488
Ogłoszenie497
Ogłoszenie709
Ogłoszenie577
Ogłoszenie519
Ogłoszenie454
12
2
454
Ogłoszenie327
Ogłoszenie397
Ogłoszenie394
Ogłoszenie379
Ogłoszenie541
Ogłoszenie267
Ogłoszenie270
Ogłoszenie112
Ogłoszenie95
Ogłoszenie73
Ogłoszenie11
Razem326142

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 328039