Biuletyn Informacji PublicznejMiejskie Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Lęborku
Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.
Dni i godziny pracy
Podstawowe dane
Telefony
Administracja
Kotłownia Rejonowa
Pogotowie Ciepłownicze
Forma prawna
Kapitał zakładowy
Przedmiot działalności
Podstawa działalności
Koncesje
Przetargi i zamówienia
Regulamin udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane w MPEC Sp. z o.o.
Zapytanie ofertowe "Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.1 Maja i Armii Krajowej z przebudową węzłów cieplnych"
Zapytanie ofertowe na prowadzenie nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej
Zapytanie ofertowe "Przebudowa podziemnej osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul.Legionów Polskich w Lęborku - III etap"
Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej
Przetarg nieograniczony pt."Dostawa kompaktowych węzłów cieplnych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Lęborku - 5 szt.".
Przetarg nieograniczony na sprzedaż używanych rur stalowych DN 300
Przetarg nieograniczony na sprzedaż stali złomowej z demontażu (zasuwy,kołnierze,rury)
Wyniki postępowań
Informacja z części jawnej postępowania na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej.
Informacja z części jawnej postępowania na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży instalacyjnej.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. pełnienia funkcji inspektora nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej
Informacja z części jawnej postępowania na modernizację napowietrznej osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.Krzywoustego.
Informacja z części jawnej postępowania na przebudowę osiedlowej sieci ciepłowniczej przy E.Plater.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. pełnienia funkcji inspektora nadzoru branży sanitarnej.
Informacja z części jawnej postępowania na montaż węzłów w budynkach i budynkach zabytkowych.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.przebudowy osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.E.Plater.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. modernizacji napowietrznej osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.Krzywoustego.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. montażu węzłów w budynkach i budynkach zabytkowych.
Dostawa węzłów cieplnych wynik postępowania
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zapytania ofertowego na przebudowę osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.Konopnickiej i Alei Wolności w Lęborku z przebudową węzłów cieplnych
Informacja z części jawnej postępowania na Przebudowę podziemnej osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie Legionów Polskich w Lęborku - etap II
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży sanitarnej dla przebudowy osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.Konopnickiej i Alei Wolności.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla przebudowy podziemnej osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul.Legionów Polskich
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży sanitarnej dla przebudowy sieci ciepłowniczej przy ul.Legionów Polskich
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę kompaktowych węzłów cieplnym dla MPEC Sp. z o.o. -14 szt.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę kompaktowych węzłów cieplnym dla MPEC Sp. z o.o. - 3 szt.
Wynik przetargu nieograniczonego pt."Remont pęczka konwekcyjnego drugiego ciągu w kotle WR-5-10 (na ścianach szczelnych) nr 4 zainstalowanego w kotłowni KR-1 przy ul. Tragutta w Lęborku".
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zapytania ofertowego "Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.1 Maja i Armii Krajowej z przebudową węzłów cieplnych"
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zapytania ofertowego na prowadzenie nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej dla "Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.1 Maja i Armii Krajowej z przebudową węzłów cieplnych"
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zapytania ofertowego na prowadzenie nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej dla "Przebudowa podziemnej osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul.Legionów Polskich w Lęborku - III etap"
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zapytania ofertowego dla "Przebudowy podziemnej osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul.Legionów Polskich w Lęborku - III etap"
Organy Spółki
Zgromadzenie Wspólników
Rada Nadzorcza
Zarząd Spółki
Aktualna Taryfa dla Ciepła
Informacja o wprowadzeniu XII Taryfy dla Ciepła do rozliczeń
Treść XII Taryfy dla Ciepła
UWAGA - Ogłoszenia
Regulamin sprzedaży nieruchomości stanowiacych własność i użytkowanie wieczyste Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.w Lęborku.
Archiwum

DokumentOdwiedzin
Redakcja55779
Przetarg ofertowy na modernizację pompowni w kotłowni rejonowej KR-1 w Lęborku2772
OFERTA do przetargu ofertowewgo6
Przetarg ofertowy na dostawę miału węglowego w ilości 18.000 ton2176
Sprzedaż prawa użytkowania działki gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie 13 miasta Lęborka przy ul. Pionierów, stanowiącej działkę nr 16/10, o powierzchni 635 m², KW 17638.5157
Przetarg miał VII-XII/08372
Dni i godziny pracy4156
Zgromadzenie Wspólników3835
Kapitał zakładowy3923
Rada Nadzorcza4023
Zarząd Spółki4346
Przetarg ofertowy40
Podstawowe dane5260
Forma prawna3889
Podstawa działalności3942
Przedmiot działalności3953
Kotłownia rejonowa4119
Administracja4875
Pogotowie ciepłownicze3878
Koncesje3870
Podział odbiorców na grupy309
Objasnienia pojęć i skrótów217
Przetarg ofertowy na dostawę i montaż elektronicznych wag taśmowych1523
Miał27
Miał1525
Ceny179
Stawki158
Modernizacja komina44
Modernizacja kotła WR-101415
Uwaga zmiana terminu składania ofert1357
Malowanie elewacji kotłowni KR-1 w Lęborku240
Remont komina kotłowni KR-1108
Zakup koparko-ładowarki189
Modernizacja kotła116
Dostawa i montaż wagi samochodowej167
Dostawa i uruchomienie systemu zdalnych odczytów liczników energii cieplnej68
Przetarg na dostawę miału węgla kamiennego1695
Przetarg ofertowy zasobniki i pompy1417
66
Przetarg13
Regulamin12909
Kocioł1881
Koordynator1534
Przebudowa1895
Przetarg WR-101626
Koordynator1714
Ogłoszenie sieć1679
Remont instalacji elektrycznej zasilania kotłów WR-5 nr 1, 2, 3 w kotłowni rejonowej KR-1 w Lęborku26
VII taryfa dla ciepła91
Informacja o zmianie Taryfy dla Ciepła1471
Informacja3382
Objaśnienia3301
Podział odbiorców na grupy153
Rodzaje oraz wysokości cen i stawek opłat175
Stawki za przyłączenie151
Informacja 21542
Pomiary87
Przyczepa16
Vito1637
Regulamin1393
Przetarg samochód62
Ogłoszenie1391
Ogłoszenie1576
Przetarg1571
Ogłoszenie1306
Oferta1305
Przetarg węgiel1394
Ogłoszenie1349
Kanały spalin1422
Ogłoszenie1327
Ogłoszenie1392
Ogłoszenie1434
Ogłoszenie1547
Ogłoszenie1279
Ogłoszenie1432
Ogłoszenie1560
Ogłoszenie1443
Ogłoszenie1466
Ogłoszenie1285
Ogłoszenie1451
Ogłoszenie94
Ogłoszenie1516
Ogłoszenie1250
Ogłoszenie1605
Ogłoszenie1221
Ogłoszenie1657
Ogłoszenie102
Ogłoszenie1661
Ogłoszenie5155
Ogłoszenie160
Ogłszenie1358
Ogłoszenie145
Ogłoszenie2286
Ogłoszenie2258
Ogłoszenie117
Ogłoszenie2191
Ogłoszenie2267
Ogłoszenie2390
Zarządzenie3335
Ogłoszenie1591
Ogłoszenie1298
Ogłoszenie1552
Ogłoszenie1327
Ogłoszenie2387
Ogłoszenie2333
Ogłoszenie1511
Ogłoszenie56
Ogłoszenie2297
Ogłoszenie1396
Ogłoszenie1512
Ogłoszenie2913
Ogłoszenie1377
Ogłoszenie1297
Ogłoszenie1279
Ogłoszenie1524
Ogłoszenie5250
Ogłoszenie2065
Ogłoszenie1343
Ogloszenie1992
Ogłoszenie1353
Ogłoszenie1818
Ogłoszenie1164
Ogłoszenie1254
Ogłoszenie1149
Ogłoszenie1097
Ogłoszenie1839
Ogłoszenie1127
Ogłoszenie1235
Ogłoszenie1820
Ogłoszenie2620
Ogłoszenie1139
Ogłoszenie etap V.122
Ogłoszenie miał1806
Ogłoszenie o wyniku postępowania dla etapu V1824
Ogłoszenie etap V_11076
Ogłoszenie remont placu opału i zużla.1167
Ogłoszenie węzły kompaktowe978
Ogłoszenie przyłącze Kossaka989
OGŁOSZENIE przyłącze Kossaka1
OGŁOSZENIE przyłącze Kossaka877
OGŁOSZENIE węzły kompaktowe939
OGŁOSZENIE WĘZŁY KOMPAKTOWE958
OGŁOSZENIE1738
OGŁOSZENIE2222
Ogłoszenie1408
Ogłoszenie1712
Ogłoszenie1173
Ogłoszenie1774
Ogłoszenie1137
Ogłoszenie440
Ogłoszenie7759
Pytania i odpowiedzi do przetargu55
Ogłoszenie1104
Ogłoszenie1030
Ogłoszenie1009
Ogłoszenie963
Ogłoszenie264
Ogłoszenie1462
Ogłoszenie1229
Ogłoszenie1101
Ogłoszenie1120
Ogłoszenie1123
Ogłoszenie907
Ogłoszenie812
Ogłoszenie927
Ogłoszenie1158
Ogłoszenie736
Ogłoszenie707
Ogłoszenie4
Ogłoszenie678
Ogłoszenie707
Ogłoszenie714
Ogłoszenie691
Ogłoszenie597
Ogłoszenie625
Ogłoszenie699
Ogłoszenie612
Ogłoszenie788
Ogłoszenie761
Ogłoszenie618
Ogłoszenie1203
Ogłoszenie663
Ogłoszenie666
Ogłoszenie1213
Ogłoszenie1185
Ogłoszenie1162
Ogłoszenie1166
Ogłoszenie1298
Ogłoszenie1228
Ogłoszenie1084
Ogłoszenie1146
Ogłoszenie1161
Ogłoszenie697
Ogłoszenie1127
Ogłoszenie844
Ogłoszenie 128
Ogłoszenie720
Ogłoszenie malowanie668
Ogłoszenie725
Ogłoszenie943
Ogłoszenie771
Ogłoszenie731
Ogłoszenie709
12
2
696
Ogłoszenie491
Ogłoszenie666
Ogłoszenie645
Ogłoszenie638
Ogłoszenie836
Ogłoszenie521
Ogłoszenie454
Ogłoszenie258
Ogłoszenie185
Ogłoszenie294
Ogłoszenie225
Ogłoszeniehttp://www.bip.mpec.lebork.pl/admin.asp?action=sendpic192
Ogłoszenie197
Ogłoszenie474
Ogłoszenie285
Ogłoszenie327
Ogłoszenie171
Ogłoszenie134
Ogłoszenie137
Ogłoszenie107
Ogłoszenie107
Ogłoszenie121
Ogłoszenie28
Ogłoszenie30
Razem362314

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 364211