Biuletyn Informacji PublicznejMiejskie Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Lęborku
Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.
Dni i godziny pracy
Podstawowe dane
Telefony
Administracja
Kotłownia Rejonowa
Pogotowie Ciepłownicze
Forma prawna
Kapitał zakładowy
Przedmiot działalności
Podstawa działalności
Koncesje
Przetargi i zamówienia
Regulamin udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane w MPEC Sp. z o.o.
Informacja z części jawnej postępowania na" Zaprojektowanie i realizację robót budowlanych pod nazwą "Budowa kotła wodnego na zrębkę drzewną o mocy 5,1 MW"".
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na" Zaprojektowanie i realizację robót budowlanych pod nazwą "Budowa kotła wodnego na zrębkę drzewną o mocy 5,1 MW"".
Przetarg nieograniczony na dostawę oleju napędowego
Wyniki postępowań
Informacja z części jawnej postępowania na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej.
Informacja z części jawnej postępowania na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży instalacyjnej.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. pełnienia funkcji inspektora nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej
Informacja z części jawnej postępowania na modernizację napowietrznej osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.Krzywoustego.
Informacja z części jawnej postępowania na przebudowę osiedlowej sieci ciepłowniczej przy E.Plater.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. pełnienia funkcji inspektora nadzoru branży sanitarnej.
Informacja z części jawnej postępowania na montaż węzłów w budynkach i budynkach zabytkowych.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.przebudowy osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.E.Plater.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. modernizacji napowietrznej osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.Krzywoustego.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. montażu węzłów w budynkach i budynkach zabytkowych.
Dostawa węzłów cieplnych wynik postępowania
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zapytania ofertowego na przebudowę osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.Konopnickiej i Alei Wolności w Lęborku z przebudową węzłów cieplnych
Informacja z części jawnej postępowania na Przebudowę podziemnej osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie Legionów Polskich w Lęborku - etap II
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży sanitarnej dla przebudowy osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.Konopnickiej i Alei Wolności.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla przebudowy podziemnej osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul.Legionów Polskich
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży sanitarnej dla przebudowy sieci ciepłowniczej przy ul.Legionów Polskich
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę kompaktowych węzłów cieplnym dla MPEC Sp. z o.o. -14 szt.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę kompaktowych węzłów cieplnym dla MPEC Sp. z o.o. - 3 szt.
Wynik przetargu nieograniczonego pt."Remont pęczka konwekcyjnego drugiego ciągu w kotle WR-5-10 (na ścianach szczelnych) nr 4 zainstalowanego w kotłowni KR-1 przy ul. Tragutta w Lęborku".
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zapytania ofertowego "Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.1 Maja i Armii Krajowej z przebudową węzłów cieplnych"
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zapytania ofertowego na prowadzenie nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej dla "Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.1 Maja i Armii Krajowej z przebudową węzłów cieplnych"
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zapytania ofertowego na prowadzenie nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej dla "Przebudowa podziemnej osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul.Legionów Polskich w Lęborku - III etap"
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zapytania ofertowego dla "Przebudowy podziemnej osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul.Legionów Polskich w Lęborku - III etap"
Informacja z części jawnej zapytania ofertowego na prowadzenie nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej dla "Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.Legionów i Wojska Polskiego z przebudową węzłów cieplnych"
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zapytania ofertowego na "Pełnieni funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej".
Informacja z części jawnej zapytania ofertowego na "Przebudowę osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.Legionów i Wojska Polskiego z przebudową węzłów cieplnych"
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zapytania ofertowego na "Przebudowę osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.Legionów i Wojska Polskiego z przebudową węzłów cieplnych"
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla przetargu nieograniczonego na dostawę 6 kompaktowych węzłów cieplnych - wrzesień 2020
Organy Spółki
Zgromadzenie Wspólników
Rada Nadzorcza
Zarząd Spółki
Aktualna Taryfa dla Ciepła
Informacja o wprowadzeniu XIII Taryfy dla Ciepła do rozliczeń
Treść XIII Taryfy dla Ciepła
UWAGA - Ogłoszenia
Regulamin sprzedaży nieruchomości stanowiacych własność i użytkowanie wieczyste Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.w Lęborku.
UWAGA: Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej przy ul. Słupskiej w Lęborku
Archiwum

DokumentOdwiedzin
Redakcja68964
Przetarg ofertowy na modernizację pompowni w kotłowni rejonowej KR-1 w Lęborku3312
OFERTA do przetargu ofertowewgo6
Przetarg ofertowy na dostawę miału węglowego w ilości 18.000 ton2660
Sprzedaż prawa użytkowania działki gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie 13 miasta Lęborka przy ul. Pionierów, stanowiącej działkę nr 16/10, o powierzchni 635 m², KW 17638.5597
Przetarg miał VII-XII/08372
Dni i godziny pracy5383
Zgromadzenie Wspólników5040
Kapitał zakładowy5017
Rada Nadzorcza5202
Zarząd Spółki5591
Przetarg ofertowy40
Podstawowe dane6605
Forma prawna5118
Podstawa działalności5057
Przedmiot działalności5166
Kotłownia rejonowa5363
Administracja6263
Pogotowie ciepłownicze4969
Koncesje4950
Podział odbiorców na grupy309
Objasnienia pojęć i skrótów217
Przetarg ofertowy na dostawę i montaż elektronicznych wag taśmowych1956
Miał27
Miał2009
Ceny179
Stawki158
Modernizacja komina44
Modernizacja kotła WR-101893
Uwaga zmiana terminu składania ofert1807
Malowanie elewacji kotłowni KR-1 w Lęborku240
Remont komina kotłowni KR-1108
Zakup koparko-ładowarki189
Modernizacja kotła116
Dostawa i montaż wagi samochodowej167
Dostawa i uruchomienie systemu zdalnych odczytów liczników energii cieplnej68
Przetarg na dostawę miału węgla kamiennego2136
Przetarg ofertowy zasobniki i pompy1934
66
Przetarg13
Regulamin16249
Kocioł2470
Koordynator2091
Przebudowa2365
Przetarg WR-102063
Koordynator2185
Ogłoszenie sieć2167
Remont instalacji elektrycznej zasilania kotłów WR-5 nr 1, 2, 3 w kotłowni rejonowej KR-1 w Lęborku26
VII taryfa dla ciepła91
Informacja o zmianie Taryfy dla Ciepła1939
Informacja4589
Objaśnienia4450
Podział odbiorców na grupy153
Rodzaje oraz wysokości cen i stawek opłat175
Stawki za przyłączenie151
Informacja 21963
Pomiary87
Przyczepa16
Vito2035
Regulamin1742
Przetarg samochód62
Ogłoszenie1823
Ogłoszenie1913
Przetarg2027
Ogłoszenie1602
Oferta1701
Przetarg węgiel1828
Ogłoszenie1789
Kanały spalin1823
Ogłoszenie1667
Ogłoszenie1847
Ogłoszenie1877
Ogłoszenie1948
Ogłoszenie1677
Ogłoszenie1866
Ogłoszenie2020
Ogłoszenie1898
Ogłoszenie1911
Ogłoszenie1602
Ogłoszenie1868
Ogłoszenie94
Ogłoszenie1888
Ogłoszenie1598
Ogłoszenie2046
Ogłoszenie1625
Ogłoszenie2154
Ogłoszenie102
Ogłoszenie2080
Ogłoszenie6283
Ogłoszenie160
Ogłszenie1770
Ogłoszenie145
Ogłoszenie3127
Ogłoszenie3128
Ogłoszenie117
Ogłoszenie3029
Ogłoszenie3183
Ogłoszenie2835
Zarządzenie4439
Ogłoszenie2077
Ogłoszenie1735
Ogłoszenie1999
Ogłoszenie1744
Ogłoszenie2883
Ogłoszenie2820
Ogłoszenie1891
Ogłoszenie56
Ogłoszenie2725
Ogłoszenie1784
Ogłoszenie1884
Ogłoszenie3387
Ogłoszenie1779
Ogłoszenie1699
Ogłoszenie1620
Ogłoszenie1849
Ogłoszenie5711
Ogłoszenie2525
Ogłoszenie1746
Ogloszenie2350
Ogłoszenie1755
Ogłoszenie2304
Ogłoszenie1595
Ogłoszenie1613
Ogłoszenie1462
Ogłoszenie1433
Ogłoszenie2213
Ogłoszenie1608
Ogłoszenie1655
Ogłoszenie2196
Ogłoszenie3063
Ogłoszenie1595
Ogłoszenie etap V.122
Ogłoszenie miał2245
Ogłoszenie o wyniku postępowania dla etapu V2141
Ogłoszenie etap V_11426
Ogłoszenie remont placu opału i zużla.1570
Ogłoszenie węzły kompaktowe1406
Ogłoszenie przyłącze Kossaka1352
OGŁOSZENIE przyłącze Kossaka1
OGŁOSZENIE przyłącze Kossaka1167
OGŁOSZENIE węzły kompaktowe1292
OGŁOSZENIE WĘZŁY KOMPAKTOWE1419
OGŁOSZENIE2197
OGŁOSZENIE2694
Ogłoszenie1819
Ogłoszenie2162
Ogłoszenie1630
Ogłoszenie2056
Ogłoszenie1507
Ogłoszenie440
Ogłoszenie10355
Pytania i odpowiedzi do przetargu55
Ogłoszenie1485
Ogłoszenie1366
Ogłoszenie1357
Ogłoszenie1346
Ogłoszenie264
Ogłoszenie1909
Ogłoszenie1646
Ogłoszenie1553
Ogłoszenie1565
Ogłoszenie1612
Ogłoszenie1370
Ogłoszenie1191
Ogłoszenie1348
Ogłoszenie1614
Ogłoszenie1178
Ogłoszenie1143
Ogłoszenie4
Ogłoszenie1139
Ogłoszenie1187
Ogłoszenie1187
Ogłoszenie1155
Ogłoszenie1038
Ogłoszenie1034
Ogłoszenie1137
Ogłoszenie1040
Ogłoszenie1283
Ogłoszenie1210
Ogłoszenie1064
Ogłoszenie2410
Ogłoszenie1132
Ogłoszenie1112
Ogłoszenie2274
Ogłoszenie2290
Ogłoszenie2122
Ogłoszenie2200
Ogłoszenie2313
Ogłoszenie2385
Ogłoszenie2079
Ogłoszenie2163
Ogłoszenie2176
Ogłoszenie1129
Ogłoszenie2216
Ogłoszenie1420
Ogłoszenie 128
Ogłoszenie1335
Ogłoszenie malowanie1261
Ogłoszenie1374
Ogłoszenie1642
Ogłoszenie1404
Ogłoszenie1312
Ogłoszenie1711
281
253
1330
Ogłoszenie1015
Ogłoszenie1698
Ogłoszenie1596
Ogłoszenie1660
Ogłoszenie1496
Ogłoszenie1449
Ogłoszenie985
Ogłoszenie719
Ogłoszenie487
Ogłoszenie1229
Ogłoszenie781
Ogłoszeniehttp://www.bip.mpec.lebork.pl/admin.asp?action=sendpic192
Ogłoszenie1041
Ogłoszenie855
Ogłoszenie620
Ogłoszenie637
Ogłoszenie477
Ogłoszenie1067
Ogłoszenie1059
Ogłoszenie1006
Ogłoszenie1055
Ogłoszenie298
Ogłoszenie323
Ogłoszenie206
Ogłoszenie455
Ogłoszenie1186
Ogłoszenie366
Ogłoszenie488
Ogłoszenie868
Ogłoszenie465
Ogłoszenie509
Ogłoszenie512
Ogłoszenie498
Ogłoszenie230
Ogłoszenie382
Ogłoszenie241
Ogłoszenie173
Razem495883

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 498204