Biuletyn Informacji PublicznejMiejskie Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Lęborku
Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.
Dni i godziny pracy.
Podstawowe dane
Telefony
Administracja
Kotłownia Rejonowa
Pogotowie Ciepłownicze
Forma prawna
Kapitał zakładowy
Przedmiot działalności
Podstawa działalności
Koncesje
Przetargi i zamówienia
Regulamin udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane w MPEC Sp. z o.o.
Zapytanie ofertowe na dostawę 1 węzła
Wyniki postępowań
Informacja z części jawnej postępowania na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży instalacyjnej.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. pełnienia funkcji inspektora nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. pełnienia funkcji inspektora nadzoru branży sanitarnej.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.przebudowy osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.E.Plater.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. modernizacji napowietrznej osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.Krzywoustego.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zapytania ofertowego na przebudowę osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.Konopnickiej i Alei Wolności w Lęborku z przebudową węzłów cieplnych
Informacja z części jawnej postępowania na Przebudowę podziemnej osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie Legionów Polskich w Lęborku - etap II
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży sanitarnej dla przebudowy osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.Konopnickiej i Alei Wolności.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla przebudowy podziemnej osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul.Legionów Polskich
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży sanitarnej dla przebudowy sieci ciepłowniczej przy ul.Legionów Polskich
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zapytania ofertowego "Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.1 Maja i Armii Krajowej z przebudową węzłów cieplnych"
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zapytania ofertowego na prowadzenie nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej dla "Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.1 Maja i Armii Krajowej z przebudową węzłów cieplnych"
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zapytania ofertowego na prowadzenie nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej dla "Przebudowa podziemnej osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul.Legionów Polskich w Lęborku - III etap"
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zapytania ofertowego dla "Przebudowy podziemnej osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul.Legionów Polskich w Lęborku - III etap"
Informacja z części jawnej zapytania ofertowego na prowadzenie nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej dla "Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.Legionów i Wojska Polskiego z przebudową węzłów cieplnych"
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zapytania ofertowego na "Pełnieni funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej".
Informacja z części jawnej zapytania ofertowego na "Przebudowę osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.Legionów i Wojska Polskiego z przebudową węzłów cieplnych"
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zapytania ofertowego na "Przebudowę osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.Legionów i Wojska Polskiego z przebudową węzłów cieplnych"
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla przetargu nieograniczonego na dostawę 6 kompaktowych węzłów cieplnych - wrzesień 2020
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zapytania ofertowego na "Przebudowę podziemnej osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul. Legionów Polskich w Lęborku - I etap"
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zapytania ofertowego na "Pełnieni funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej - I etap".
Informacja z części jawnej postępowania na" Zaprojektowanie i realizację robót budowlanych pod nazwą "Budowa kotła wodnego na zrębkę drzewną o mocy 5,1 MW""
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na" Zaprojektowanie i realizację robót budowlanych pod nazwą "Budowa kotła wodnego na zrębkę drzewną o mocy 5,1 MW"".
Wyniki zapytania ofertowego dla dostawy 7 kompaktowych węzłów cieplnych
Wynik zapytania ofertowego na dostawę 6 kompaktowych węzłów cieplnych.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego specjalności konstrukcyjno-budowlanej przy realizacji zadania: "Budowa kotła wodnego na zrębkę .
Ogłoszenie
Informacja z części jawnej postępowania na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w specjalności instalacyjnej dla zadania: "Budowa kotła wodnego na zrębkę drzewną o mocy 5,1 MW"
Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej dla zadania;" Budowa kotła wodnego na zrębkę drzewną o mocy 5,1 MW".
Organy Spółki
Zgromadzenie Wspólników
Rada Nadzorcza
Zarząd Spółki
Aktualna Taryfa dla Ciepła
Informacja
UWAGA - Ogłoszenia
Regulamin sprzedaży nieruchomości stanowiacych własność i użytkowanie wieczyste Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.w Lęborku.
Archiwum

DokumentOdwiedzin
Redakcja94488
Przetarg ofertowy na modernizację pompowni w kotłowni rejonowej KR-1 w Lęborku4205
OFERTA do przetargu ofertowewgo6
Przetarg ofertowy na dostawę miału węglowego w ilości 18.000 ton3491
Sprzedaż prawa użytkowania działki gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie 13 miasta Lęborka przy ul. Pionierów, stanowiącej działkę nr 16/10, o powierzchni 635 m², KW 17638.6460
Przetarg miał VII-XII/08372
Dni i godziny pracy7924
Zgromadzenie Wspólników7186
Kapitał zakładowy7365
Rada Nadzorcza7640
Zarząd Spółki7984
Przetarg ofertowy40
Podstawowe dane10498
Forma prawna7452
Podstawa działalności7308
Przedmiot działalności8337
Kotłownia rejonowa7813
Administracja8847
Pogotowie ciepłownicze7226
Koncesje7181
Podział odbiorców na grupy309
Objasnienia pojęć i skrótów217
Przetarg ofertowy na dostawę i montaż elektronicznych wag taśmowych2797
Miał27
Miał2849
Ceny179
Stawki158
Modernizacja komina44
Modernizacja kotła WR-102720
Uwaga zmiana terminu składania ofert2627
Malowanie elewacji kotłowni KR-1 w Lęborku240
Remont komina kotłowni KR-1108
Zakup koparko-ładowarki189
Modernizacja kotła116
Dostawa i montaż wagi samochodowej167
Dostawa i uruchomienie systemu zdalnych odczytów liczników energii cieplnej68
Przetarg na dostawę miału węgla kamiennego2955
Przetarg ofertowy zasobniki i pompy2771
66
Przetarg13
Regulamin20083
Kocioł3328
Koordynator2935
Przebudowa3189
Przetarg WR-102875
Koordynator3018
Ogłoszenie sieć2994
Remont instalacji elektrycznej zasilania kotłów WR-5 nr 1, 2, 3 w kotłowni rejonowej KR-1 w Lęborku26
VII taryfa dla ciepła91
Informacja o zmianie Taryfy dla Ciepła2740
Informacja6473
Objaśnienia6267
Podział odbiorców na grupy153
Rodzaje oraz wysokości cen i stawek opłat175
Stawki za przyłączenie151
Informacja 22738
Pomiary87
Przyczepa16
Vito3258
Regulamin2466
Przetarg samochód62
Ogłoszenie2580
Ogłoszenie2643
Przetarg2815
Ogłoszenie2278
Oferta2477
Przetarg węgiel2633
Ogłoszenie2609
Kanały spalin2606
Ogłoszenie2356
Ogłoszenie2655
Ogłoszenie2673
Ogłoszenie2723
Ogłoszenie2452
Ogłoszenie2697
Ogłoszenie2843
Ogłoszenie2725
Ogłoszenie2715
Ogłoszenie2331
Ogłoszenie2669
Ogłoszenie94
Ogłoszenie2578
Ogłoszenie2318
Ogłoszenie2852
Ogłoszenie2423
Ogłoszenie2981
Ogłoszenie102
Ogłoszenie2910
Ogłoszenie7366
Ogłoszenie160
Ogłszenie2536
Ogłoszenie145
Ogłoszenie4775
Ogłoszenie4777
Ogłoszenie117
Ogłoszenie4642
Ogłoszenie4819
Ogłoszenie3646
Zarządzenie6623
Ogłoszenie2899
Ogłoszenie2560
Ogłoszenie2812
Ogłoszenie2514
Ogłoszenie3717
Ogłoszenie3667
Ogłoszenie2622
Ogłoszenie56
Ogłoszenie3536
Ogłoszenie2556
Ogłoszenie2656
Ogłoszenie4251
Ogłoszenie2552
Ogłoszenie2469
Ogłoszenie2348
Ogłoszenie2583
Ogłoszenie6522
Ogłoszenie3371
Ogłoszenie2500
Ogloszenie3117
Ogłoszenie2533
Ogłoszenie3116
Ogłoszenie2427
Ogłoszenie2336
Ogłoszenie2151
Ogłoszenie2144
Ogłoszenie2980
Ogłoszenie2427
Ogłoszenie2424
Ogłoszenie2941
Ogłoszenie3882
Ogłoszenie2421
Ogłoszenie etap V.122
Ogłoszenie miał3067
Ogłoszenie o wyniku postępowania dla etapu V2873
Ogłoszenie etap V_12158
Ogłoszenie remont placu opału i zużla.2351
Ogłoszenie węzły kompaktowe2179
Ogłoszenie przyłącze Kossaka2103
OGŁOSZENIE przyłącze Kossaka1
OGŁOSZENIE przyłącze Kossaka1838
OGŁOSZENIE węzły kompaktowe1997
OGŁOSZENIE WĘZŁY KOMPAKTOWE2239
OGŁOSZENIE2977
OGŁOSZENIE3544
Ogłoszenie2572
Ogłoszenie2908
Ogłoszenie2445
Ogłoszenie2720
Ogłoszenie2263
Ogłoszenie440
Ogłoszenie11345
Pytania i odpowiedzi do przetargu55
Ogłoszenie2274
Ogłoszenie2113
Ogłoszenie2088
Ogłoszenie2117
Ogłoszenie264
Ogłoszenie2664
Ogłoszenie2387
Ogłoszenie2387
Ogłoszenie2335
Ogłoszenie2382
Ogłoszenie2175
Ogłoszenie1920
Ogłoszenie2147
Ogłoszenie2422
Ogłoszenie1944
Ogłoszenie1960
Ogłoszenie4
Ogłoszenie1934
Ogłoszenie1971
Ogłoszenie2007
Ogłoszenie2012
Ogłoszenie1901
Ogłoszenie1826
Ogłoszenie1942
Ogłoszenie1837
Ogłoszenie2133
Ogłoszenie1988
Ogłoszenie1875
Ogłoszenie3369
Ogłoszenie1906
Ogłoszenie1907
Ogłoszenie5928
Ogłoszenie5760
Ogłoszenie3591
Ogłoszenie3769
Ogłoszenie6081
Ogłoszenie3977
Ogłoszenie4193
Ogłoszenie4252
Ogłoszenie3735
Ogłoszenie1921
Ogłoszenie3843
Ogłoszenie2314
Ogłoszenie 128
Ogłoszenie2220
Ogłoszenie malowanie2201
Ogłoszenie2386
Ogłoszenie2665
Ogłoszenie2382
Ogłoszenie2241
Ogłoszenie3812
1134
1125
2950
Ogłoszenie1896
Ogłoszenie3863
Ogłoszenie3678
Ogłoszenie3696
Ogłoszenie2466
Ogłoszenie2913
Ogłoszenie1838
Ogłoszenie1574
Ogłoszenie1179
Ogłoszenie2623
Ogłoszenie1675
Ogłoszeniehttp://www.bip.mpec.lebork.pl/admin.asp?action=sendpic192
Ogłoszenie2421
Ogłoszenie855
Ogłoszenie620
Ogłoszenie637
Ogłoszenie477
Ogłoszenie4429
Ogłoszenie4323
Ogłoszenie4235
Ogłoszenie3988
Ogłoszenie298
Ogłoszenie323
Ogłoszenie206
Ogłoszenie1383
Ogłoszenie2286
Ogłoszenie1269
Ogłoszenie2387
Ogłoszenie1947
Ogłoszenie2391
Ogłoszenie2436
Ogłoszenie2417
Ogłoszenie1387
Ogłoszenie2149
Ogłoszenie1707
Ogłoszenie1547
Ogłoszenie1192
Ogłoszenie1034
Ogłoszenie1091
Ogłoszenie1117
Ogłoszenie826
Ogłoszenie387
Ogłoszenie588
Ogłoszenie548
Ogłoszenie1674
Ogłoszenie1667
Ogłoszenie959
Ogłoszenie837
Ogłoszenie515
Ogłoszenie377
Ogłoszenie1533
Ogłoszenie296
Ogłoszenie578
Ogłoszenie797
Ogłoszenie2459
Ogłoszenie2562
Ogłoszenie811
Ogłoszenie519
Treść dokumentu740
Treść dokumentu321
Ogłoszenie278
Ogłoszenie71
Ogłoszenie554
Razem775040

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 777361