Biuletyn Informacji PublicznejMiejskie Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Lęborku
Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.
Dni i godziny pracy
Podstawowe dane
Telefony
Administracja
Kotłownia Rejonowa
Pogotowie Ciepłownicze
Forma prawna
Kapitał zakładowy
Przedmiot działalności
Podstawa działalności
Koncesje
Przetargi i zamówienia
Regulamin udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane w MPEC Sp. z o.o.
Informacja z części jawnej postępowania na" Zaprojektowanie i realizację robót budowlanych pod nazwą "Budowa kotła wodnego na zrębkę drzewną o mocy 5,1 MW"".
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na" Zaprojektowanie i realizację robót budowlanych pod nazwą "Budowa kotła wodnego na zrębkę drzewną o mocy 5,1 MW"".
Informacja z części jawnej zapytania ofertowego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej przy realizacji zadania:"Budowa kotła wodnego na zrębkę drzewną o mocy 5,1MW"
Wyniki zapytania ofertowego dla dostawy 7 kompaktowych węzłów cieplnych
Zapytanie ofertowe na przebudowę podziemnej osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Legionów Polskich w Lęborku
Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej dla zadania pn."Przebudowa podziemnej osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Legionów Polskich"
Wyniki postępowań
Informacja z części jawnej postępowania na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej.
Informacja z części jawnej postępowania na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży instalacyjnej.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. pełnienia funkcji inspektora nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej
Informacja z części jawnej postępowania na modernizację napowietrznej osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.Krzywoustego.
Informacja z części jawnej postępowania na przebudowę osiedlowej sieci ciepłowniczej przy E.Plater.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. pełnienia funkcji inspektora nadzoru branży sanitarnej.
Informacja z części jawnej postępowania na montaż węzłów w budynkach i budynkach zabytkowych.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.przebudowy osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.E.Plater.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. modernizacji napowietrznej osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.Krzywoustego.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. montażu węzłów w budynkach i budynkach zabytkowych.
Dostawa węzłów cieplnych wynik postępowania
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zapytania ofertowego na przebudowę osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.Konopnickiej i Alei Wolności w Lęborku z przebudową węzłów cieplnych
Informacja z części jawnej postępowania na Przebudowę podziemnej osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie Legionów Polskich w Lęborku - etap II
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży sanitarnej dla przebudowy osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.Konopnickiej i Alei Wolności.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla przebudowy podziemnej osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul.Legionów Polskich
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży sanitarnej dla przebudowy sieci ciepłowniczej przy ul.Legionów Polskich
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę kompaktowych węzłów cieplnym dla MPEC Sp. z o.o. -14 szt.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę kompaktowych węzłów cieplnym dla MPEC Sp. z o.o. - 3 szt.
Wynik przetargu nieograniczonego pt."Remont pęczka konwekcyjnego drugiego ciągu w kotle WR-5-10 (na ścianach szczelnych) nr 4 zainstalowanego w kotłowni KR-1 przy ul. Tragutta w Lęborku".
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zapytania ofertowego "Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.1 Maja i Armii Krajowej z przebudową węzłów cieplnych"
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zapytania ofertowego na prowadzenie nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej dla "Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.1 Maja i Armii Krajowej z przebudową węzłów cieplnych"
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zapytania ofertowego na prowadzenie nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej dla "Przebudowa podziemnej osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul.Legionów Polskich w Lęborku - III etap"
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zapytania ofertowego dla "Przebudowy podziemnej osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul.Legionów Polskich w Lęborku - III etap"
Informacja z części jawnej zapytania ofertowego na prowadzenie nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej dla "Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.Legionów i Wojska Polskiego z przebudową węzłów cieplnych"
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zapytania ofertowego na "Pełnieni funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej".
Informacja z części jawnej zapytania ofertowego na "Przebudowę osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.Legionów i Wojska Polskiego z przebudową węzłów cieplnych"
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zapytania ofertowego na "Przebudowę osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.Legionów i Wojska Polskiego z przebudową węzłów cieplnych"
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla przetargu nieograniczonego na dostawę 6 kompaktowych węzłów cieplnych - wrzesień 2020
Organy Spółki
Zgromadzenie Wspólników
Rada Nadzorcza
Zarząd Spółki
Aktualna Taryfa dla Ciepła
Informacja o wprowadzeniu XIII Taryfy dla Ciepła do rozliczeń
Treść XIII Taryfy dla Ciepła
UWAGA - Ogłoszenia
Regulamin sprzedaży nieruchomości stanowiacych własność i użytkowanie wieczyste Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.w Lęborku.
Archiwum

DokumentOdwiedzin
Redakcja71839
Przetarg ofertowy na modernizację pompowni w kotłowni rejonowej KR-1 w Lęborku3412
OFERTA do przetargu ofertowewgo6
Przetarg ofertowy na dostawę miału węglowego w ilości 18.000 ton2755
Sprzedaż prawa użytkowania działki gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie 13 miasta Lęborka przy ul. Pionierów, stanowiącej działkę nr 16/10, o powierzchni 635 m², KW 17638.5696
Przetarg miał VII-XII/08372
Dni i godziny pracy5636
Zgromadzenie Wspólników5278
Kapitał zakładowy5261
Rada Nadzorcza5461
Zarząd Spółki5860
Przetarg ofertowy40
Podstawowe dane6872
Forma prawna5371
Podstawa działalności5302
Przedmiot działalności5409
Kotłownia rejonowa5618
Administracja6542
Pogotowie ciepłownicze5219
Koncesje5191
Podział odbiorców na grupy309
Objasnienia pojęć i skrótów217
Przetarg ofertowy na dostawę i montaż elektronicznych wag taśmowych2045
Miał27
Miał2106
Ceny179
Stawki158
Modernizacja komina44
Modernizacja kotła WR-101989
Uwaga zmiana terminu składania ofert1899
Malowanie elewacji kotłowni KR-1 w Lęborku240
Remont komina kotłowni KR-1108
Zakup koparko-ładowarki189
Modernizacja kotła116
Dostawa i montaż wagi samochodowej167
Dostawa i uruchomienie systemu zdalnych odczytów liczników energii cieplnej68
Przetarg na dostawę miału węgla kamiennego2231
Przetarg ofertowy zasobniki i pompy2033
66
Przetarg13
Regulamin16697
Kocioł2575
Koordynator2188
Przebudowa2454
Przetarg WR-102159
Koordynator2286
Ogłoszenie sieć2259
Remont instalacji elektrycznej zasilania kotłów WR-5 nr 1, 2, 3 w kotłowni rejonowej KR-1 w Lęborku26
VII taryfa dla ciepła91
Informacja o zmianie Taryfy dla Ciepła2031
Informacja4824
Objaśnienia4688
Podział odbiorców na grupy153
Rodzaje oraz wysokości cen i stawek opłat175
Stawki za przyłączenie151
Informacja 22046
Pomiary87
Przyczepa16
Vito2120
Regulamin1823
Przetarg samochód62
Ogłoszenie1909
Ogłoszenie1993
Przetarg2118
Ogłoszenie1676
Oferta1785
Przetarg węgiel1915
Ogłoszenie1874
Kanały spalin1907
Ogłoszenie1740
Ogłoszenie1936
Ogłoszenie1961
Ogłoszenie2026
Ogłoszenie1759
Ogłoszenie1956
Ogłoszenie2113
Ogłoszenie1989
Ogłoszenie2004
Ogłoszenie1685
Ogłoszenie1954
Ogłoszenie94
Ogłoszenie1969
Ogłoszenie1686
Ogłoszenie2135
Ogłoszenie1719
Ogłoszenie2247
Ogłoszenie102
Ogłoszenie2177
Ogłoszenie6441
Ogłoszenie160
Ogłszenie1856
Ogłoszenie145
Ogłoszenie3318
Ogłoszenie3315
Ogłoszenie117
Ogłoszenie3214
Ogłoszenie3370
Ogłoszenie2919
Zarządzenie4679
Ogłoszenie2178
Ogłoszenie1824
Ogłoszenie2090
Ogłoszenie1828
Ogłoszenie2982
Ogłoszenie2914
Ogłoszenie1976
Ogłoszenie56
Ogłoszenie2811
Ogłoszenie1867
Ogłoszenie1970
Ogłoszenie3483
Ogłoszenie1872
Ogłoszenie1787
Ogłoszenie1700
Ogłoszenie1938
Ogłoszenie5807
Ogłoszenie2617
Ogłoszenie1839
Ogloszenie2441
Ogłoszenie1842
Ogłoszenie2401
Ogłoszenie1692
Ogłoszenie1692
Ogłoszenie1534
Ogłoszenie1514
Ogłoszenie2295
Ogłoszenie1700
Ogłoszenie1738
Ogłoszenie2279
Ogłoszenie3149
Ogłoszenie1687
Ogłoszenie etap V.122
Ogłoszenie miał2331
Ogłoszenie o wyniku postępowania dla etapu V2218
Ogłoszenie etap V_11505
Ogłoszenie remont placu opału i zużla.1660
Ogłoszenie węzły kompaktowe1487
Ogłoszenie przyłącze Kossaka1437
OGŁOSZENIE przyłącze Kossaka1
OGŁOSZENIE przyłącze Kossaka1236
OGŁOSZENIE węzły kompaktowe1374
OGŁOSZENIE WĘZŁY KOMPAKTOWE1509
OGŁOSZENIE2287
OGŁOSZENIE2784
Ogłoszenie1908
Ogłoszenie2246
Ogłoszenie1716
Ogłoszenie2133
Ogłoszenie1587
Ogłoszenie440
Ogłoszenie10621
Pytania i odpowiedzi do przetargu55
Ogłoszenie1573
Ogłoszenie1449
Ogłoszenie1439
Ogłoszenie1434
Ogłoszenie264
Ogłoszenie1997
Ogłoszenie1739
Ogłoszenie1643
Ogłoszenie1656
Ogłoszenie1698
Ogłoszenie1461
Ogłoszenie1266
Ogłoszenie1433
Ogłoszenie1710
Ogłoszenie1270
Ogłoszenie1235
Ogłoszenie4
Ogłoszenie1230
Ogłoszenie1284
Ogłoszenie1280
Ogłoszenie1252
Ogłoszenie1129
Ogłoszenie1117
Ogłoszenie1224
Ogłoszenie1130
Ogłoszenie1369
Ogłoszenie1300
Ogłoszenie1158
Ogłoszenie2657
Ogłoszenie1217
Ogłoszenie1202
Ogłoszenie2525
Ogłoszenie2530
Ogłoszenie2365
Ogłoszenie2458
Ogłoszenie2566
Ogłoszenie2623
Ogłoszenie2312
Ogłoszenie2392
Ogłoszenie2414
Ogłoszenie1215
Ogłoszenie2456
Ogłoszenie1523
Ogłoszenie 128
Ogłoszenie1433
Ogłoszenie malowanie1360
Ogłoszenie1489
Ogłoszenie1754
Ogłoszenie1506
Ogłoszenie1407
Ogłoszenie1941
375
353
1428
Ogłoszenie1114
Ogłoszenie1942
Ogłoszenie1815
Ogłoszenie1883
Ogłoszenie1598
Ogłoszenie1657
Ogłoszenie1076
Ogłoszenie811
Ogłoszenie565
Ogłoszenie1434
Ogłoszenie875
Ogłoszeniehttp://www.bip.mpec.lebork.pl/admin.asp?action=sendpic192
Ogłoszenie1244
Ogłoszenie855
Ogłoszenie620
Ogłoszenie637
Ogłoszenie477
Ogłoszenie1272
Ogłoszenie1268
Ogłoszenie1219
Ogłoszenie1272
Ogłoszenie298
Ogłoszenie323
Ogłoszenie206
Ogłoszenie553
Ogłoszenie1299
Ogłoszenie465
Ogłoszenie696
Ogłoszenie992
Ogłoszenie670
Ogłoszenie712
Ogłoszenie718
Ogłoszenie647
Ogłoszenie417
Ogłoszenie617
Ogłoszenie490
Ogłoszenie324
Ogłoszenie160
Ogłoszenie112
Ogłoszenie125
Ogłoszenie174
Ogłoszenie14
Razem524589

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 526910