Biuletyn Informacji PublicznejMiejskie Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Lęborku
Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.
Dni i godziny pracy
Podstawowe dane
Telefony
Administracja
Kotłownia Rejonowa
Pogotowie Ciepłownicze
Forma prawna
Kapitał zakładowy
Przedmiot działalności
Podstawa działalności
Koncesje
Przetargi i zamówienia
Regulamin udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane w MPEC Sp. z o.o.
Zapytanie ofertowe "Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.1 Maja i Armii Krajowej z przebudową węzłów cieplnych"
Zapytanie ofertowe na prowadzenie nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej
Zapytanie ofertowe "Przebudowa podziemnej osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul.Legionów Polskich w Lęborku - III etap"
Wyniki postępowań
Informacja z części jawnej postępowania na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej.
Informacja z części jawnej postępowania na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży instalacyjnej.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. pełnienia funkcji inspektora nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej
Informacja z części jawnej postępowania na modernizację napowietrznej osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.Krzywoustego.
Informacja z części jawnej postępowania na przebudowę osiedlowej sieci ciepłowniczej przy E.Plater.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. pełnienia funkcji inspektora nadzoru branży sanitarnej.
Informacja z części jawnej postępowania na montaż węzłów w budynkach i budynkach zabytkowych.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.przebudowy osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.E.Plater.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. modernizacji napowietrznej osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.Krzywoustego.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. montażu węzłów w budynkach i budynkach zabytkowych.
Dostawa węzłów cieplnych wynik postępowania
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zapytania ofertowego na przebudowę osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.Konopnickiej i Alei Wolności w Lęborku z przebudową węzłów cieplnych
Informacja z części jawnej postępowania na Przebudowę podziemnej osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie Legionów Polskich w Lęborku - etap II
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży sanitarnej dla przebudowy osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.Konopnickiej i Alei Wolności.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla przebudowy podziemnej osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul.Legionów Polskich
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży sanitarnej dla przebudowy sieci ciepłowniczej przy ul.Legionów Polskich
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę kompaktowych węzłów cieplnym dla MPEC Sp. z o.o. -14 szt.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę kompaktowych węzłów cieplnym dla MPEC Sp. z o.o. - 3 szt.
Wynik przetargu nieograniczonego pt."Remont pęczka konwekcyjnego drugiego ciągu w kotle WR-5-10 (na ścianach szczelnych) nr 4 zainstalowanego w kotłowni KR-1 przy ul. Tragutta w Lęborku".
Organy Spółki
Zgromadzenie Wspólników
Rada Nadzorcza
Zarząd Spółki
Aktualna Taryfa dla Ciepła
Informacja o wprowadzeniu XII Taryfy dla Ciepła do rozliczeń
Treść XII Taryfy dla Ciepła
UWAGA - Ogłoszenia
Regulamin sprzedaży nieruchomości stanowiacych własność i użytkowanie wieczyste Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.w Lęborku.
Archiwum

DokumentOdwiedzin
Redakcja53969
Przetarg ofertowy na modernizację pompowni w kotłowni rejonowej KR-1 w Lęborku2601
OFERTA do przetargu ofertowewgo6
Przetarg ofertowy na dostawę miału węglowego w ilości 18.000 ton2073
Sprzedaż prawa użytkowania działki gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie 13 miasta Lęborka przy ul. Pionierów, stanowiącej działkę nr 16/10, o powierzchni 635 m², KW 17638.5077
Przetarg miał VII-XII/08372
Dni i godziny pracy3985
Zgromadzenie Wspólników3637
Kapitał zakładowy3732
Rada Nadzorcza3840
Zarząd Spółki4147
Przetarg ofertowy40
Podstawowe dane5042
Forma prawna3711
Podstawa działalności3770
Przedmiot działalności3747
Kotłownia rejonowa3945
Administracja4679
Pogotowie ciepłownicze3694
Koncesje3670
Podział odbiorców na grupy309
Objasnienia pojęć i skrótów217
Przetarg ofertowy na dostawę i montaż elektronicznych wag taśmowych1453
Miał27
Miał1452
Ceny179
Stawki158
Modernizacja komina44
Modernizacja kotła WR-101340
Uwaga zmiana terminu składania ofert1278
Malowanie elewacji kotłowni KR-1 w Lęborku240
Remont komina kotłowni KR-1108
Zakup koparko-ładowarki189
Modernizacja kotła116
Dostawa i montaż wagi samochodowej167
Dostawa i uruchomienie systemu zdalnych odczytów liczników energii cieplnej68
Przetarg na dostawę miału węgla kamiennego1629
Przetarg ofertowy zasobniki i pompy1338
66
Przetarg13
Regulamin12237
Kocioł1712
Koordynator1373
Przebudowa1816
Przetarg WR-101550
Koordynator1636
Ogłoszenie sieć1598
Remont instalacji elektrycznej zasilania kotłów WR-5 nr 1, 2, 3 w kotłowni rejonowej KR-1 w Lęborku26
VII taryfa dla ciepła91
Informacja o zmianie Taryfy dla Ciepła1397
Informacja3309
Objaśnienia3074
Podział odbiorców na grupy153
Rodzaje oraz wysokości cen i stawek opłat175
Stawki za przyłączenie151
Informacja 21469
Pomiary87
Przyczepa16
Vito1553
Regulamin1335
Przetarg samochód62
Ogłoszenie1309
Ogłoszenie1508
Przetarg1489
Ogłoszenie1240
Oferta1244
Przetarg węgiel1314
Ogłoszenie1270
Kanały spalin1345
Ogłoszenie1263
Ogłoszenie1312
Ogłoszenie1350
Ogłoszenie1479
Ogłoszenie1215
Ogłoszenie1359
Ogłoszenie1477
Ogłoszenie1369
Ogłoszenie1385
Ogłoszenie1216
Ogłoszenie1379
Ogłoszenie94
Ogłoszenie1446
Ogłoszenie1179
Ogłoszenie1523
Ogłoszenie1146
Ogłoszenie1567
Ogłoszenie102
Ogłoszenie1584
Ogłoszenie4818
Ogłoszenie160
Ogłszenie1274
Ogłoszenie145
Ogłoszenie2128
Ogłoszenie2102
Ogłoszenie117
Ogłoszenie2038
Ogłoszenie2094
Ogłoszenie2293
Zarządzenie3175
Ogłoszenie1504
Ogłoszenie1226
Ogłoszenie1469
Ogłoszenie1257
Ogłoszenie2290
Ogłoszenie2234
Ogłoszenie1438
Ogłoszenie56
Ogłoszenie2191
Ogłoszenie1323
Ogłoszenie1444
Ogłoszenie2812
Ogłoszenie1305
Ogłoszenie1224
Ogłoszenie1223
Ogłoszenie1460
Ogłoszenie5162
Ogłoszenie1978
Ogłoszenie1279
Ogloszenie1921
Ogłoszenie1269
Ogłoszenie1725
Ogłoszenie1091
Ogłoszenie1191
Ogłoszenie1087
Ogłoszenie1037
Ogłoszenie1765
Ogłoszenie1046
Ogłoszenie1165
Ogłoszenie1739
Ogłoszenie2527
Ogłoszenie1065
Ogłoszenie etap V.122
Ogłoszenie miał1720
Ogłoszenie o wyniku postępowania dla etapu V1761
Ogłoszenie etap V_11001
Ogłoszenie remont placu opału i zużla.1103
Ogłoszenie węzły kompaktowe895
Ogłoszenie przyłącze Kossaka918
OGŁOSZENIE przyłącze Kossaka1
OGŁOSZENIE przyłącze Kossaka822
OGŁOSZENIE węzły kompaktowe878
OGŁOSZENIE WĘZŁY KOMPAKTOWE870
OGŁOSZENIE1648
OGŁOSZENIE2129
Ogłoszenie1332
Ogłoszenie1623
Ogłoszenie1091
Ogłoszenie1710
Ogłoszenie1067
Ogłoszenie440
Ogłoszenie7223
Pytania i odpowiedzi do przetargu55
Ogłoszenie1028
Ogłoszenie978
Ogłoszenie929
Ogłoszenie887
Ogłoszenie264
Ogłoszenie1374
Ogłoszenie1138
Ogłoszenie977
Ogłoszenie1029
Ogłoszenie1033
Ogłoszenie822
Ogłoszenie722
Ogłoszenie843
Ogłoszenie1052
Ogłoszenie640
Ogłoszenie624
Ogłoszenie4
Ogłoszenie587
Ogłoszenie604
Ogłoszenie612
Ogłoszenie597
Ogłoszenie520
Ogłoszenie547
Ogłoszenie617
Ogłoszenie533
Ogłoszenie683
Ogłoszenie668
Ogłoszenie536
Ogłoszenie1017
Ogłoszenie571
Ogłoszenie577
Ogłoszenie1027
Ogłoszenie1011
Ogłoszenie999
Ogłoszenie993
Ogłoszenie1114
Ogłoszenie1056
Ogłoszenie928
Ogłoszenie983
Ogłoszenie990
Ogłoszenie602
Ogłoszenie949
Ogłoszenie727
Ogłoszenie 128
Ogłoszenie586
Ogłoszenie malowanie545
Ogłoszenie580
Ogłoszenie780
Ogłoszenie647
Ogłoszenie602
Ogłoszenie546
12
2
539
Ogłoszenie391
Ogłoszenie484
Ogłoszenie481
Ogłoszenie467
Ogłoszenie645
Ogłoszenie357
Ogłoszenie332
Ogłoszenie165
Ogłoszenie124
Ogłoszenie149
Ogłoszenie115
Ogłoszeniehttp://www.bip.mpec.lebork.pl/admin.asp?action=sendpic192
Ogłoszenie68
Ogłoszenie253
Ogłoszenie106
Ogłoszenie32
Razem339088

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 340985