Biuletyn Informacji PublicznejMiejskie Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Lęborku
Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.
Dni i godziny pracy
Podstawowe dane
Telefony
Administracja
Kotłownia Rejonowa
Pogotowie Ciepłownicze
Forma prawna
Kapitał zakładowy
Przedmiot działalności
Podstawa działalności
Koncesje
Przetargi i zamówienia
Regulamin udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane w MPEC Sp. z o.o.
Zapytanie ofertowe na przebudowę osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.Legionów Polskich i Wojska Polskiego w Lęborku z przebudową węzłów cieplnych.
Przetarg nieograniczony na dostawę 3 kompaktowych węzłów cieplnych.
Wyniki postępowań
Informacja z części jawnej postępowania na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej.
Informacja z części jawnej postępowania na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży instalacyjnej.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. pełnienia funkcji inspektora nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej
Informacja z części jawnej postępowania na modernizację napowietrznej osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.Krzywoustego.
Informacja z części jawnej postępowania na przebudowę osiedlowej sieci ciepłowniczej przy E.Plater.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. pełnienia funkcji inspektora nadzoru branży sanitarnej.
Informacja z części jawnej postępowania na montaż węzłów w budynkach i budynkach zabytkowych.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.przebudowy osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.E.Plater.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. modernizacji napowietrznej osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.Krzywoustego.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. montażu węzłów w budynkach i budynkach zabytkowych.
Dostawa węzłów cieplnych wynik postępowania
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zapytania ofertowego na przebudowę osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.Konopnickiej i Alei Wolności w Lęborku z przebudową węzłów cieplnych
Informacja z części jawnej postępowania na Przebudowę podziemnej osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie Legionów Polskich w Lęborku - etap II
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży sanitarnej dla przebudowy osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.Konopnickiej i Alei Wolności.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla przebudowy podziemnej osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul.Legionów Polskich
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży sanitarnej dla przebudowy sieci ciepłowniczej przy ul.Legionów Polskich
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę kompaktowych węzłów cieplnym dla MPEC Sp. z o.o. -14 szt.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę kompaktowych węzłów cieplnym dla MPEC Sp. z o.o. - 3 szt.
Wynik przetargu nieograniczonego pt."Remont pęczka konwekcyjnego drugiego ciągu w kotle WR-5-10 (na ścianach szczelnych) nr 4 zainstalowanego w kotłowni KR-1 przy ul. Tragutta w Lęborku".
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zapytania ofertowego "Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.1 Maja i Armii Krajowej z przebudową węzłów cieplnych"
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zapytania ofertowego na prowadzenie nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej dla "Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.1 Maja i Armii Krajowej z przebudową węzłów cieplnych"
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zapytania ofertowego na prowadzenie nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej dla "Przebudowa podziemnej osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul.Legionów Polskich w Lęborku - III etap"
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zapytania ofertowego dla "Przebudowy podziemnej osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul.Legionów Polskich w Lęborku - III etap"
Informacja z części jawnej zapytania ofertowego na prowadzenie nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej dla "Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.Legionów i Wojska Polskiego z przebudową węzłów cieplnych"
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zapytania ofertowego na "Pełnieni funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej".
Informacja z części jawnej zapytania ofertowego na "Przebudowę osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.Legionów i Wojska Polskiego z przebudową węzłów cieplnych"
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zapytania ofertowego na "Przebudowę osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.Legionów i Wojska Polskiego z przebudową węzłów cieplnych"
Organy Spółki
Zgromadzenie Wspólników
Rada Nadzorcza
Zarząd Spółki
Aktualna Taryfa dla Ciepła
Informacja o wprowadzeniu XIII Taryfy dla Ciepła do rozliczeń
Treść XIII Taryfy dla Ciepła
UWAGA - Ogłoszenia
Regulamin sprzedaży nieruchomości stanowiacych własność i użytkowanie wieczyste Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.w Lęborku.
Archiwum

DokumentOdwiedzin
Redakcja62411
Przetarg ofertowy na modernizację pompowni w kotłowni rejonowej KR-1 w Lęborku3084
OFERTA do przetargu ofertowewgo6
Przetarg ofertowy na dostawę miału węglowego w ilości 18.000 ton2452
Sprzedaż prawa użytkowania działki gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie 13 miasta Lęborka przy ul. Pionierów, stanowiącej działkę nr 16/10, o powierzchni 635 m², KW 17638.5394
Przetarg miał VII-XII/08372
Dni i godziny pracy4780
Zgromadzenie Wspólników4509
Kapitał zakładowy4494
Rada Nadzorcza4677
Zarząd Spółki4998
Przetarg ofertowy40
Podstawowe dane5959
Forma prawna4531
Podstawa działalności4518
Przedmiot działalności4629
Kotłownia rejonowa4750
Administracja5617
Pogotowie ciepłownicze4454
Koncesje4482
Podział odbiorców na grupy309
Objasnienia pojęć i skrótów217
Przetarg ofertowy na dostawę i montaż elektronicznych wag taśmowych1755
Miał27
Miał1800
Ceny179
Stawki158
Modernizacja komina44
Modernizacja kotła WR-101697
Uwaga zmiana terminu składania ofert1609
Malowanie elewacji kotłowni KR-1 w Lęborku240
Remont komina kotłowni KR-1108
Zakup koparko-ładowarki189
Modernizacja kotła116
Dostawa i montaż wagi samochodowej167
Dostawa i uruchomienie systemu zdalnych odczytów liczników energii cieplnej68
Przetarg na dostawę miału węgla kamiennego1939
Przetarg ofertowy zasobniki i pompy1713
66
Przetarg13
Regulamin14814
Kocioł2253
Koordynator1840
Przebudowa2159
Przetarg WR-101870
Koordynator1974
Ogłoszenie sieć1970
Remont instalacji elektrycznej zasilania kotłów WR-5 nr 1, 2, 3 w kotłowni rejonowej KR-1 w Lęborku26
VII taryfa dla ciepła91
Informacja o zmianie Taryfy dla Ciepła1738
Informacja3993
Objaśnienia3939
Podział odbiorców na grupy153
Rodzaje oraz wysokości cen i stawek opłat175
Stawki za przyłączenie151
Informacja 21782
Pomiary87
Przyczepa16
Vito1867
Regulamin1592
Przetarg samochód62
Ogłoszenie1650
Ogłoszenie1766
Przetarg1834
Ogłoszenie1471
Oferta1530
Przetarg węgiel1631
Ogłoszenie1598
Kanały spalin1637
Ogłoszenie1527
Ogłoszenie1654
Ogłoszenie1690
Ogłoszenie1767
Ogłoszenie1500
Ogłoszenie1677
Ogłoszenie1820
Ogłoszenie1694
Ogłoszenie1719
Ogłoszenie1451
Ogłoszenie1685
Ogłoszenie94
Ogłoszenie1721
Ogłoszenie1444
Ogłoszenie1861
Ogłoszenie1449
Ogłoszenie1937
Ogłoszenie102
Ogłoszenie1881
Ogłoszenie5774
Ogłoszenie160
Ogłszenie1583
Ogłoszenie145
Ogłoszenie2740
Ogłoszenie2741
Ogłoszenie117
Ogłoszenie2653
Ogłoszenie2773
Ogłoszenie2648
Zarządzenie3866
Ogłoszenie1870
Ogłoszenie1536
Ogłoszenie1802
Ogłoszenie1562
Ogłoszenie2669
Ogłoszenie2613
Ogłoszenie1732
Ogłoszenie56
Ogłoszenie2544
Ogłoszenie1608
Ogłoszenie1704
Ogłoszenie3189
Ogłoszenie1603
Ogłoszenie1525
Ogłoszenie1470
Ogłoszenie1701
Ogłoszenie5497
Ogłoszenie2325
Ogłoszenie1564
Ogloszenie2193
Ogłoszenie1574
Ogłoszenie2092
Ogłoszenie1397
Ogłoszenie1451
Ogłoszenie1321
Ogłoszenie1283
Ogłoszenie2050
Ogłoszenie1403
Ogłoszenie1467
Ogłoszenie2039
Ogłoszenie2875
Ogłoszenie1392
Ogłoszenie etap V.122
Ogłoszenie miał2058
Ogłoszenie o wyniku postępowania dla etapu V1999
Ogłoszenie etap V_11265
Ogłoszenie remont placu opału i zużla.1375
Ogłoszenie węzły kompaktowe1218
Ogłoszenie przyłącze Kossaka1191
OGŁOSZENIE przyłącze Kossaka1
OGŁOSZENIE przyłącze Kossaka1032
OGŁOSZENIE węzły kompaktowe1130
OGŁOSZENIE WĘZŁY KOMPAKTOWE1218
OGŁOSZENIE1976
OGŁOSZENIE2479
Ogłoszenie1643
Ogłoszenie1966
Ogłoszenie1426
Ogłoszenie1927
Ogłoszenie1328
Ogłoszenie440
Ogłoszenie9263
Pytania i odpowiedzi do przetargu55
Ogłoszenie1304
Ogłoszenie1211
Ogłoszenie1201
Ogłoszenie1175
Ogłoszenie264
Ogłoszenie1719
Ogłoszenie1457
Ogłoszenie1352
Ogłoszenie1381
Ogłoszenie1410
Ogłoszenie1161
Ogłoszenie1029
Ogłoszenie1153
Ogłoszenie1416
Ogłoszenie986
Ogłoszenie941
Ogłoszenie4
Ogłoszenie934
Ogłoszenie990
Ogłoszenie981
Ogłoszenie956
Ogłoszenie841
Ogłoszenie860
Ogłoszenie946
Ogłoszenie848
Ogłoszenie1078
Ogłoszenie1017
Ogłoszenie866
Ogłoszenie1812
Ogłoszenie926
Ogłoszenie914
Ogłoszenie1782
Ogłoszenie1803
Ogłoszenie1659
Ogłoszenie1730
Ogłoszenie1855
Ogłoszenie1871
Ogłoszenie1595
Ogłoszenie1673
Ogłoszenie1695
Ogłoszenie949
Ogłoszenie1705
Ogłoszenie1182
Ogłoszenie 128
Ogłoszenie1092
Ogłoszenie malowanie1024
Ogłoszenie1109
Ogłoszenie1369
Ogłoszenie1134
Ogłoszenie1077
Ogłoszenie1242
76
53
1119
Ogłoszenie787
Ogłoszenie1222
Ogłoszenie1147
Ogłoszenie1172
Ogłoszenie1224
Ogłoszenie1028
Ogłoszenie761
Ogłoszenie522
Ogłoszenie364
Ogłoszenie757
Ogłoszenie553
Ogłoszeniehttp://www.bip.mpec.lebork.pl/admin.asp?action=sendpic192
Ogłoszenie633
Ogłoszenie855
Ogłoszenie620
Ogłoszenie637
Ogłoszenie477
Ogłoszenie645
Ogłoszenie617
Ogłoszenie584
Ogłoszenie643
Ogłoszenie298
Ogłoszenie323
Ogłoszenie206
Ogłoszenie210
Ogłoszenie728
Ogłoszenie135
Ogłoszenie90
Ogłoszenie108
Ogłoszenie72
Ogłoszenie101
Ogłoszenie79
Razem434177

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 436498