Biuletyn Informacji PublicznejMiejskie Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Lęborku
Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.
Dni i godziny pracy.
Podstawowe dane
Telefony
Administracja
Kotłownia Rejonowa
Pogotowie Ciepłownicze
Forma prawna
Kapitał zakładowy
Przedmiot działalności
Podstawa działalności
Koncesje
Przetargi i zamówienia
Regulamin udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane w MPEC Sp. z o.o.
Zapytanie ofertowe na dostawę 8 kompaktowych węzłów cieplnych.
Wyniki postępowań
Informacja z części jawnej postępowania na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży instalacyjnej.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. pełnienia funkcji inspektora nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. pełnienia funkcji inspektora nadzoru branży sanitarnej.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.przebudowy osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.E.Plater.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. modernizacji napowietrznej osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.Krzywoustego.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zapytania ofertowego na przebudowę osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.Konopnickiej i Alei Wolności w Lęborku z przebudową węzłów cieplnych
Informacja z części jawnej postępowania na Przebudowę podziemnej osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie Legionów Polskich w Lęborku - etap II
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży sanitarnej dla przebudowy osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.Konopnickiej i Alei Wolności.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla przebudowy podziemnej osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul.Legionów Polskich
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży sanitarnej dla przebudowy sieci ciepłowniczej przy ul.Legionów Polskich
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zapytania ofertowego "Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.1 Maja i Armii Krajowej z przebudową węzłów cieplnych"
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zapytania ofertowego na prowadzenie nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej dla "Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.1 Maja i Armii Krajowej z przebudową węzłów cieplnych"
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zapytania ofertowego na prowadzenie nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej dla "Przebudowa podziemnej osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul.Legionów Polskich w Lęborku - III etap"
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zapytania ofertowego dla "Przebudowy podziemnej osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul.Legionów Polskich w Lęborku - III etap"
Informacja z części jawnej zapytania ofertowego na prowadzenie nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej dla "Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.Legionów i Wojska Polskiego z przebudową węzłów cieplnych"
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zapytania ofertowego na "Pełnieni funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej".
Informacja z części jawnej zapytania ofertowego na "Przebudowę osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.Legionów i Wojska Polskiego z przebudową węzłów cieplnych"
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zapytania ofertowego na "Przebudowę osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.Legionów i Wojska Polskiego z przebudową węzłów cieplnych"
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla przetargu nieograniczonego na dostawę 6 kompaktowych węzłów cieplnych - wrzesień 2020
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zapytania ofertowego na "Przebudowę podziemnej osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul. Legionów Polskich w Lęborku - I etap"
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zapytania ofertowego na "Pełnieni funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej - I etap".
Informacja z części jawnej postępowania na" Zaprojektowanie i realizację robót budowlanych pod nazwą "Budowa kotła wodnego na zrębkę drzewną o mocy 5,1 MW""
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na" Zaprojektowanie i realizację robót budowlanych pod nazwą "Budowa kotła wodnego na zrębkę drzewną o mocy 5,1 MW"".
Wyniki zapytania ofertowego dla dostawy 7 kompaktowych węzłów cieplnych
Wynik zapytania ofertowego na dostawę 6 kompaktowych węzłów cieplnych.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego specjalności konstrukcyjno-budowlanej przy realizacji zadania: "Budowa kotła wodnego na zrębkę .
Ogłoszenie
Informacja z części jawnej postępowania na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w specjalności instalacyjnej dla zadania: "Budowa kotła wodnego na zrębkę drzewną o mocy 5,1 MW"
Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej dla zadania;" Budowa kotła wodnego na zrębkę drzewną o mocy 5,1 MW".
Organy Spółki
Zgromadzenie Wspólników
Rada Nadzorcza
Zarząd Spółki
Aktualna Taryfa dla Ciepła
Informacja o wprowadzeniu XIV Taryfy dla Ciepła do rozliczeń i jej zmianie od 4 marca 2022.
Treść XIV Taryfy dla Ciepła wraz ze zmianą od 4 marca 2022.
Informacja o wprowadzeniu do rozliczeń XV Taryfy dla Ciepła od 01 października 2022
UWAGA - Ogłoszenia
Regulamin sprzedaży nieruchomości stanowiacych własność i użytkowanie wieczyste Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.w Lęborku.
Ważny komunikat o dostawie ciepłej wody użytkowej
Archiwum

DokumentOdwiedzin
Redakcja83687
Przetarg ofertowy na modernizację pompowni w kotłowni rejonowej KR-1 w Lęborku3784
OFERTA do przetargu ofertowewgo6
Przetarg ofertowy na dostawę miału węglowego w ilości 18.000 ton3124
Sprzedaż prawa użytkowania działki gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie 13 miasta Lęborka przy ul. Pionierów, stanowiącej działkę nr 16/10, o powierzchni 635 m², KW 17638.6062
Przetarg miał VII-XII/08372
Dni i godziny pracy6777
Zgromadzenie Wspólników6219
Kapitał zakładowy6240
Rada Nadzorcza6505
Zarząd Spółki6916
Przetarg ofertowy40
Podstawowe dane8029
Forma prawna6343
Podstawa działalności6241
Przedmiot działalności6379
Kotłownia rejonowa6701
Administracja7665
Pogotowie ciepłownicze6142
Koncesje6125
Podział odbiorców na grupy309
Objasnienia pojęć i skrótów217
Przetarg ofertowy na dostawę i montaż elektronicznych wag taśmowych2422
Miał27
Miał2474
Ceny179
Stawki158
Modernizacja komina44
Modernizacja kotła WR-102361
Uwaga zmiana terminu składania ofert2266
Malowanie elewacji kotłowni KR-1 w Lęborku240
Remont komina kotłowni KR-1108
Zakup koparko-ładowarki189
Modernizacja kotła116
Dostawa i montaż wagi samochodowej167
Dostawa i uruchomienie systemu zdalnych odczytów liczników energii cieplnej68
Przetarg na dostawę miału węgla kamiennego2584
Przetarg ofertowy zasobniki i pompy2405
66
Przetarg13
Regulamin17703
Kocioł2963
Koordynator2561
Przebudowa2820
Przetarg WR-102510
Koordynator2650
Ogłoszenie sieć2628
Remont instalacji elektrycznej zasilania kotłów WR-5 nr 1, 2, 3 w kotłowni rejonowej KR-1 w Lęborku26
VII taryfa dla ciepła91
Informacja o zmianie Taryfy dla Ciepła2379
Informacja5870
Objaśnienia5684
Podział odbiorców na grupy153
Rodzaje oraz wysokości cen i stawek opłat175
Stawki za przyłączenie151
Informacja 22393
Pomiary87
Przyczepa16
Vito2922
Regulamin2138
Przetarg samochód62
Ogłoszenie2258
Ogłoszenie2319
Przetarg2471
Ogłoszenie1981
Oferta2138
Przetarg węgiel2265
Ogłoszenie2245
Kanały spalin2251
Ogłoszenie2046
Ogłoszenie2298
Ogłoszenie2330
Ogłoszenie2370
Ogłoszenie2100
Ogłoszenie2329
Ogłoszenie2481
Ogłoszenie2352
Ogłoszenie2343
Ogłoszenie2017
Ogłoszenie2311
Ogłoszenie94
Ogłoszenie2284
Ogłoszenie1992
Ogłoszenie2485
Ogłoszenie2060
Ogłoszenie2619
Ogłoszenie102
Ogłoszenie2548
Ogłoszenie6946
Ogłoszenie160
Ogłszenie2192
Ogłoszenie145
Ogłoszenie4047
Ogłoszenie4051
Ogłoszenie117
Ogłoszenie3935
Ogłoszenie4107
Ogłoszenie3272
Zarządzenie5663
Ogłoszenie2530
Ogłoszenie2187
Ogłoszenie2452
Ogłoszenie2166
Ogłoszenie3354
Ogłoszenie3294
Ogłoszenie2300
Ogłoszenie56
Ogłoszenie3171
Ogłoszenie2212
Ogłoszenie2301
Ogłoszenie3860
Ogłoszenie2206
Ogłoszenie2126
Ogłoszenie2022
Ogłoszenie2259
Ogłoszenie6171
Ogłoszenie2993
Ogłoszenie2169
Ogloszenie2784
Ogłoszenie2187
Ogłoszenie2767
Ogłoszenie2057
Ogłoszenie2016
Ogłoszenie1847
Ogłoszenie1827
Ogłoszenie2641
Ogłoszenie2056
Ogłoszenie2080
Ogłoszenie2610
Ogłoszenie3512
Ogłoszenie2052
Ogłoszenie etap V.122
Ogłoszenie miał2696
Ogłoszenie o wyniku postępowania dla etapu V2542
Ogłoszenie etap V_11830
Ogłoszenie remont placu opału i zużla.2007
Ogłoszenie węzły kompaktowe1830
Ogłoszenie przyłącze Kossaka1766
OGŁOSZENIE przyłącze Kossaka1
OGŁOSZENIE przyłącze Kossaka1541
OGŁOSZENIE węzły kompaktowe1686
OGŁOSZENIE WĘZŁY KOMPAKTOWE1869
OGŁOSZENIE2644
OGŁOSZENIE3161
Ogłoszenie2233
Ogłoszenie2573
Ogłoszenie2085
Ogłoszenie2433
Ogłoszenie1923
Ogłoszenie440
Ogłoszenie10976
Pytania i odpowiedzi do przetargu55
Ogłoszenie1924
Ogłoszenie1790
Ogłoszenie1760
Ogłoszenie1774
Ogłoszenie264
Ogłoszenie2316
Ogłoszenie2064
Ogłoszenie2002
Ogłoszenie1995
Ogłoszenie2039
Ogłoszenie1826
Ogłoszenie1594
Ogłoszenie1785
Ogłoszenie2070
Ogłoszenie1606
Ogłoszenie1598
Ogłoszenie4
Ogłoszenie1584
Ogłoszenie1622
Ogłoszenie1642
Ogłoszenie1608
Ogłoszenie1505
Ogłoszenie1474
Ogłoszenie1588
Ogłoszenie1485
Ogłoszenie1752
Ogłoszenie1651
Ogłoszenie1517
Ogłoszenie3369
Ogłoszenie1556
Ogłoszenie1546
Ogłoszenie3493
Ogłoszenie3457
Ogłoszenie3128
Ogłoszenie3248
Ogłoszenie3479
Ogłoszenie3447
Ogłoszenie3213
Ogłoszenie3306
Ogłoszenie3203
Ogłoszenie1565
Ogłoszenie3296
Ogłoszenie1923
Ogłoszenie 128
Ogłoszenie1819
Ogłoszenie malowanie1765
Ogłoszenie1948
Ogłoszenie2183
Ogłoszenie1943
Ogłoszenie1811
Ogłoszenie2860
751
750
2575
Ogłoszenie1499
Ogłoszenie2876
Ogłoszenie2714
Ogłoszenie2765
Ogłoszenie2020
Ogłoszenie2410
Ogłoszenie1435
Ogłoszenie1177
Ogłoszenie870
Ogłoszenie2174
Ogłoszenie1266
Ogłoszeniehttp://www.bip.mpec.lebork.pl/admin.asp?action=sendpic192
Ogłoszenie1966
Ogłoszenie855
Ogłoszenie620
Ogłoszenie637
Ogłoszenie477
Ogłoszenie2109
Ogłoszenie2119
Ogłoszenie2057
Ogłoszenie2098
Ogłoszenie298
Ogłoszenie323
Ogłoszenie206
Ogłoszenie942
Ogłoszenie1774
Ogłoszenie863
Ogłoszenie1502
Ogłoszenie1460
Ogłoszenie1507
Ogłoszenie1532
Ogłoszenie1543
Ogłoszenie1034
Ogłoszenie1274
Ogłoszenie1253
Ogłoszenie1099
Ogłoszenie772
Ogłoszenie582
Ogłoszenie680
Ogłoszenie689
Ogłoszenie826
Ogłoszenie387
Ogłoszenie588
Ogłoszenie548
Ogłoszenie774
Ogłoszenie761
Ogłoszenie493
Ogłoszenie424
Ogłoszenie515
Ogłoszenie377
Ogłoszenie638
Ogłoszenie296
Ogłoszenie212
Ogłoszenie437
Ogłoszenie274
Ogłoszenie255
Ogłoszenie217
Ogłoszenie149
Treść dokumentu3
Razem643598

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 645919