Biuletyn Informacji PublicznejMiejskie Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Lęborku
Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.
Dni i godziny pracy.
Podstawowe dane
Telefony
Administracja
Kotłownia Rejonowa
Pogotowie Ciepłownicze
Forma prawna
Kapitał zakładowy
Przedmiot działalności
Podstawa działalności
Koncesje
Przetargi i zamówienia
Regulamin udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane w MPEC Sp. z o.o.
Zapytanie ofertowe na dostawę 1 węzła
Wyniki postępowań
Informacja z części jawnej postępowania na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży instalacyjnej.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. pełnienia funkcji inspektora nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. pełnienia funkcji inspektora nadzoru branży sanitarnej.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.przebudowy osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.E.Plater.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. modernizacji napowietrznej osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.Krzywoustego.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zapytania ofertowego na przebudowę osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.Konopnickiej i Alei Wolności w Lęborku z przebudową węzłów cieplnych
Informacja z części jawnej postępowania na Przebudowę podziemnej osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie Legionów Polskich w Lęborku - etap II
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży sanitarnej dla przebudowy osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.Konopnickiej i Alei Wolności.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla przebudowy podziemnej osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul.Legionów Polskich
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży sanitarnej dla przebudowy sieci ciepłowniczej przy ul.Legionów Polskich
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zapytania ofertowego "Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.1 Maja i Armii Krajowej z przebudową węzłów cieplnych"
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zapytania ofertowego na prowadzenie nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej dla "Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.1 Maja i Armii Krajowej z przebudową węzłów cieplnych"
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zapytania ofertowego na prowadzenie nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej dla "Przebudowa podziemnej osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul.Legionów Polskich w Lęborku - III etap"
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zapytania ofertowego dla "Przebudowy podziemnej osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul.Legionów Polskich w Lęborku - III etap"
Informacja z części jawnej zapytania ofertowego na prowadzenie nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej dla "Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.Legionów i Wojska Polskiego z przebudową węzłów cieplnych"
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zapytania ofertowego na "Pełnieni funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej".
Informacja z części jawnej zapytania ofertowego na "Przebudowę osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.Legionów i Wojska Polskiego z przebudową węzłów cieplnych"
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zapytania ofertowego na "Przebudowę osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.Legionów i Wojska Polskiego z przebudową węzłów cieplnych"
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla przetargu nieograniczonego na dostawę 6 kompaktowych węzłów cieplnych - wrzesień 2020
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zapytania ofertowego na "Przebudowę podziemnej osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul. Legionów Polskich w Lęborku - I etap"
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zapytania ofertowego na "Pełnieni funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej - I etap".
Informacja z części jawnej postępowania na" Zaprojektowanie i realizację robót budowlanych pod nazwą "Budowa kotła wodnego na zrębkę drzewną o mocy 5,1 MW""
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na" Zaprojektowanie i realizację robót budowlanych pod nazwą "Budowa kotła wodnego na zrębkę drzewną o mocy 5,1 MW"".
Wyniki zapytania ofertowego dla dostawy 7 kompaktowych węzłów cieplnych
Wynik zapytania ofertowego na dostawę 6 kompaktowych węzłów cieplnych.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego specjalności konstrukcyjno-budowlanej przy realizacji zadania: "Budowa kotła wodnego na zrębkę .
Ogłoszenie
Informacja z części jawnej postępowania na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w specjalności instalacyjnej dla zadania: "Budowa kotła wodnego na zrębkę drzewną o mocy 5,1 MW"
Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej dla zadania;" Budowa kotła wodnego na zrębkę drzewną o mocy 5,1 MW".
Organy Spółki
Zgromadzenie Wspólników
Rada Nadzorcza
Zarząd Spółki
Aktualna Taryfa dla Ciepła
Informacja
UWAGA - Ogłoszenia
Regulamin sprzedaży nieruchomości stanowiacych własność i użytkowanie wieczyste Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.w Lęborku.
Archiwum

DokumentOdwiedzin
Redakcja90375
Przetarg ofertowy na modernizację pompowni w kotłowni rejonowej KR-1 w Lęborku4084
OFERTA do przetargu ofertowewgo6
Przetarg ofertowy na dostawę miału węglowego w ilości 18.000 ton3392
Sprzedaż prawa użytkowania działki gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie 13 miasta Lęborka przy ul. Pionierów, stanowiącej działkę nr 16/10, o powierzchni 635 m², KW 17638.6342
Przetarg miał VII-XII/08372
Dni i godziny pracy7531
Zgromadzenie Wspólników6878
Kapitał zakładowy6962
Rada Nadzorcza7235
Zarząd Spółki7638
Przetarg ofertowy40
Podstawowe dane8769
Forma prawna7056
Podstawa działalności6945
Przedmiot działalności7105
Kotłownia rejonowa7429
Administracja8416
Pogotowie ciepłownicze6851
Koncesje6837
Podział odbiorców na grupy309
Objasnienia pojęć i skrótów217
Przetarg ofertowy na dostawę i montaż elektronicznych wag taśmowych2693
Miał27
Miał2743
Ceny179
Stawki158
Modernizacja komina44
Modernizacja kotła WR-102623
Uwaga zmiana terminu składania ofert2527
Malowanie elewacji kotłowni KR-1 w Lęborku240
Remont komina kotłowni KR-1108
Zakup koparko-ładowarki189
Modernizacja kotła116
Dostawa i montaż wagi samochodowej167
Dostawa i uruchomienie systemu zdalnych odczytów liczników energii cieplnej68
Przetarg na dostawę miału węgla kamiennego2845
Przetarg ofertowy zasobniki i pompy2668
66
Przetarg13
Regulamin18468
Kocioł3231
Koordynator2817
Przebudowa3089
Przetarg WR-102772
Koordynator2916
Ogłoszenie sieć2892
Remont instalacji elektrycznej zasilania kotłów WR-5 nr 1, 2, 3 w kotłowni rejonowej KR-1 w Lęborku26
VII taryfa dla ciepła91
Informacja o zmianie Taryfy dla Ciepła2637
Informacja6341
Objaśnienia6116
Podział odbiorców na grupy153
Rodzaje oraz wysokości cen i stawek opłat175
Stawki za przyłączenie151
Informacja 22634
Pomiary87
Przyczepa16
Vito3152
Regulamin2369
Przetarg samochód62
Ogłoszenie2496
Ogłoszenie2546
Przetarg2711
Ogłoszenie2194
Oferta2380
Przetarg węgiel2529
Ogłoszenie2511
Kanały spalin2500
Ogłoszenie2256
Ogłoszenie2562
Ogłoszenie2589
Ogłoszenie2617
Ogłoszenie2345
Ogłoszenie2588
Ogłoszenie2742
Ogłoszenie2615
Ogłoszenie2604
Ogłoszenie2242
Ogłoszenie2559
Ogłoszenie94
Ogłoszenie2490
Ogłoszenie2221
Ogłoszenie2745
Ogłoszenie2308
Ogłoszenie2878
Ogłoszenie102
Ogłoszenie2815
Ogłoszenie7240
Ogłoszenie160
Ogłszenie2447
Ogłoszenie145
Ogłoszenie4559
Ogłoszenie4568
Ogłoszenie117
Ogłoszenie4438
Ogłoszenie4615
Ogłoszenie3528
Zarządzenie6314
Ogłoszenie2794
Ogłoszenie2454
Ogłoszenie2714
Ogłoszenie2412
Ogłoszenie3609
Ogłoszenie3568
Ogłoszenie2526
Ogłoszenie56
Ogłoszenie3431
Ogłoszenie2458
Ogłoszenie2555
Ogłoszenie4142
Ogłoszenie2462
Ogłoszenie2371
Ogłoszenie2252
Ogłoszenie2482
Ogłoszenie6424
Ogłoszenie3263
Ogłoszenie2412
Ogloszenie3023
Ogłoszenie2437
Ogłoszenie3022
Ogłoszenie2325
Ogłoszenie2244
Ogłoszenie2053
Ogłoszenie2052
Ogłoszenie2881
Ogłoszenie2329
Ogłoszenie2330
Ogłoszenie2839
Ogłoszenie3769
Ogłoszenie2321
Ogłoszenie etap V.122
Ogłoszenie miał2959
Ogłoszenie o wyniku postępowania dla etapu V2759
Ogłoszenie etap V_12062
Ogłoszenie remont placu opału i zużla.2256
Ogłoszenie węzły kompaktowe2076
Ogłoszenie przyłącze Kossaka2005
OGŁOSZENIE przyłącze Kossaka1
OGŁOSZENIE przyłącze Kossaka1746
OGŁOSZENIE węzły kompaktowe1904
OGŁOSZENIE WĘZŁY KOMPAKTOWE2132
OGŁOSZENIE2889
OGŁOSZENIE3435
Ogłoszenie2477
Ogłoszenie2811
Ogłoszenie2340
Ogłoszenie2631
Ogłoszenie2167
Ogłoszenie440
Ogłoszenie11239
Pytania i odpowiedzi do przetargu55
Ogłoszenie2176
Ogłoszenie2021
Ogłoszenie1993
Ogłoszenie2023
Ogłoszenie264
Ogłoszenie2569
Ogłoszenie2292
Ogłoszenie2280
Ogłoszenie2235
Ogłoszenie2278
Ogłoszenie2086
Ogłoszenie1827
Ogłoszenie2045
Ogłoszenie2329
Ogłoszenie1846
Ogłoszenie1858
Ogłoszenie4
Ogłoszenie1834
Ogłoszenie1866
Ogłoszenie1906
Ogłoszenie1897
Ogłoszenie1784
Ogłoszenie1726
Ogłoszenie1844
Ogłoszenie1741
Ogłoszenie2029
Ogłoszenie1895
Ogłoszenie1771
Ogłoszenie3369
Ogłoszenie1805
Ogłoszenie1803
Ogłoszenie4225
Ogłoszenie4126
Ogłoszenie3463
Ogłoszenie3622
Ogłoszenie4096
Ogłoszenie3838
Ogłoszenie3877
Ogłoszenie3950
Ogłoszenie3589
Ogłoszenie1824
Ogłoszenie3689
Ogłoszenie2198
Ogłoszenie 128
Ogłoszenie2112
Ogłoszenie malowanie2083
Ogłoszenie2263
Ogłoszenie2539
Ogłoszenie2262
Ogłoszenie2120
Ogłoszenie3515
1024
1019
2847
Ogłoszenie1790
Ogłoszenie3558
Ogłoszenie3379
Ogłoszenie3407
Ogłoszenie2346
Ogłoszenie2759
Ogłoszenie1718
Ogłoszenie1457
Ogłoszenie1080
Ogłoszenie2486
Ogłoszenie1552
Ogłoszeniehttp://www.bip.mpec.lebork.pl/admin.asp?action=sendpic192
Ogłoszenie2282
Ogłoszenie855
Ogłoszenie620
Ogłoszenie637
Ogłoszenie477
Ogłoszenie2725
Ogłoszenie2712
Ogłoszenie2640
Ogłoszenie2693
Ogłoszenie298
Ogłoszenie323
Ogłoszenie206
Ogłoszenie1251
Ogłoszenie2128
Ogłoszenie1153
Ogłoszenie2095
Ogłoszenie1788
Ogłoszenie2104
Ogłoszenie2134
Ogłoszenie2137
Ogłoszenie1280
Ogłoszenie1871
Ogłoszenie1577
Ogłoszenie1410
Ogłoszenie1070
Ogłoszenie906
Ogłoszenie981
Ogłoszenie999
Ogłoszenie826
Ogłoszenie387
Ogłoszenie588
Ogłoszenie548
Ogłoszenie1389
Ogłoszenie1393
Ogłoszenie834
Ogłoszenie724
Ogłoszenie515
Ogłoszenie377
Ogłoszenie1242
Ogłoszenie296
Ogłoszenie485
Ogłoszenie694
Ogłoszenie845
Ogłoszenie818
Ogłoszenie698
Ogłoszenie421
Treść dokumentu479
Treść dokumentu223
Ogłoszenie171
Ogłoszenie71
Ogłoszenie205
Razem723454

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 725775