Biuletyn Informacji PublicznejMiejskie Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Lęborku
Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.
Dni i godziny pracy
Podstawowe dane
Telefony
Administracja
Kotłownia Rejonowa
Pogotowie Ciepłownicze
Forma prawna
Kapitał zakładowy
Przedmiot działalności
Podstawa działalności
Koncesje
Przetargi i zamówienia
Regulamin udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane w MPEC Sp. z o.o.
Przetarg nieograniczony pt."Dostawa kompaktowych węzłów cieplnych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Lęborku - 5 szt.".
Wyniki postępowań
Informacja z części jawnej postępowania na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej.
Informacja z części jawnej postępowania na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży instalacyjnej.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. pełnienia funkcji inspektora nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej
Informacja z części jawnej postępowania na modernizację napowietrznej osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.Krzywoustego.
Informacja z części jawnej postępowania na przebudowę osiedlowej sieci ciepłowniczej przy E.Plater.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. pełnienia funkcji inspektora nadzoru branży sanitarnej.
Informacja z części jawnej postępowania na montaż węzłów w budynkach i budynkach zabytkowych.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.przebudowy osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.E.Plater.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. modernizacji napowietrznej osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.Krzywoustego.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. montażu węzłów w budynkach i budynkach zabytkowych.
Dostawa węzłów cieplnych wynik postępowania
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zapytania ofertowego na przebudowę osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.Konopnickiej i Alei Wolności w Lęborku z przebudową węzłów cieplnych
Informacja z części jawnej postępowania na Przebudowę podziemnej osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie Legionów Polskich w Lęborku - etap II
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży sanitarnej dla przebudowy osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.Konopnickiej i Alei Wolności.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla przebudowy podziemnej osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul.Legionów Polskich
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży sanitarnej dla przebudowy sieci ciepłowniczej przy ul.Legionów Polskich
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę kompaktowych węzłów cieplnym dla MPEC Sp. z o.o. -14 szt.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę kompaktowych węzłów cieplnym dla MPEC Sp. z o.o. - 3 szt.
Wynik przetargu nieograniczonego pt."Remont pęczka konwekcyjnego drugiego ciągu w kotle WR-5-10 (na ścianach szczelnych) nr 4 zainstalowanego w kotłowni KR-1 przy ul. Tragutta w Lęborku".
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zapytania ofertowego "Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.1 Maja i Armii Krajowej z przebudową węzłów cieplnych"
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zapytania ofertowego na prowadzenie nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej dla "Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.1 Maja i Armii Krajowej z przebudową węzłów cieplnych"
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zapytania ofertowego na prowadzenie nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej dla "Przebudowa podziemnej osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul.Legionów Polskich w Lęborku - III etap"
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zapytania ofertowego dla "Przebudowy podziemnej osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul.Legionów Polskich w Lęborku - III etap"
Organy Spółki
Zgromadzenie Wspólników
Rada Nadzorcza
Zarząd Spółki
Aktualna Taryfa dla Ciepła
Informacja o wprowadzeniu XIII Taryfy dla Ciepła do rozliczeń
Treść XIII Taryfy dla Ciepła
UWAGA - Ogłoszenia
Regulamin sprzedaży nieruchomości stanowiacych własność i użytkowanie wieczyste Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.w Lęborku.
Archiwum

DokumentOdwiedzin
Redakcja59218
Przetarg ofertowy na modernizację pompowni w kotłowni rejonowej KR-1 w Lęborku2991
OFERTA do przetargu ofertowewgo6
Przetarg ofertowy na dostawę miału węglowego w ilości 18.000 ton2361
Sprzedaż prawa użytkowania działki gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie 13 miasta Lęborka przy ul. Pionierów, stanowiącej działkę nr 16/10, o powierzchni 635 m², KW 17638.5316
Przetarg miał VII-XII/08372
Dni i godziny pracy4577
Zgromadzenie Wspólników4303
Kapitał zakładowy4309
Rada Nadzorcza4476
Zarząd Spółki4791
Przetarg ofertowy40
Podstawowe dane5729
Forma prawna4308
Podstawa działalności4333
Przedmiot działalności4415
Kotłownia rejonowa4548
Administracja5381
Pogotowie ciepłownicze4262
Koncesje4287
Podział odbiorców na grupy309
Objasnienia pojęć i skrótów217
Przetarg ofertowy na dostawę i montaż elektronicznych wag taśmowych1681
Miał27
Miał1707
Ceny179
Stawki158
Modernizacja komina44
Modernizacja kotła WR-101611
Uwaga zmiana terminu składania ofert1531
Malowanie elewacji kotłowni KR-1 w Lęborku240
Remont komina kotłowni KR-1108
Zakup koparko-ładowarki189
Modernizacja kotła116
Dostawa i montaż wagi samochodowej167
Dostawa i uruchomienie systemu zdalnych odczytów liczników energii cieplnej68
Przetarg na dostawę miału węgla kamiennego1854
Przetarg ofertowy zasobniki i pompy1622
66
Przetarg13
Regulamin14251
Kocioł2150
Koordynator1752
Przebudowa2072
Przetarg WR-101784
Koordynator1896
Ogłoszenie sieć1876
Remont instalacji elektrycznej zasilania kotłów WR-5 nr 1, 2, 3 w kotłowni rejonowej KR-1 w Lęborku26
VII taryfa dla ciepła91
Informacja o zmianie Taryfy dla Ciepła1651
Informacja3802
Objaśnienia3744
Podział odbiorców na grupy153
Rodzaje oraz wysokości cen i stawek opłat175
Stawki za przyłączenie151
Informacja 21708
Pomiary87
Przyczepa16
Vito1802
Regulamin1534
Przetarg samochód62
Ogłoszenie1579
Ogłoszenie1710
Przetarg1753
Ogłoszenie1429
Oferta1461
Przetarg węgiel1551
Ogłoszenie1519
Kanały spalin1572
Ogłoszenie1467
Ogłoszenie1569
Ogłoszenie1604
Ogłoszenie1693
Ogłoszenie1428
Ogłoszenie1596
Ogłoszenie1737
Ogłoszenie1605
Ogłoszenie1639
Ogłoszenie1403
Ogłoszenie1606
Ogłoszenie94
Ogłoszenie1660
Ogłoszenie1386
Ogłoszenie1787
Ogłoszenie1374
Ogłoszenie1847
Ogłoszenie102
Ogłoszenie1803
Ogłoszenie5583
Ogłoszenie160
Ogłszenie1512
Ogłoszenie145
Ogłoszenie2597
Ogłoszenie2583
Ogłoszenie117
Ogłoszenie2501
Ogłoszenie2613
Ogłoszenie2571
Zarządzenie3702
Ogłoszenie1778
Ogłoszenie1454
Ogłoszenie1720
Ogłoszenie1490
Ogłoszenie2570
Ogłoszenie2524
Ogłoszenie1665
Ogłoszenie56
Ogłoszenie2467
Ogłoszenie1538
Ogłoszenie1644
Ogłoszenie3104
Ogłoszenie1526
Ogłoszenie1455
Ogłoszenie1408
Ogłoszenie1655
Ogłoszenie5411
Ogłoszenie2240
Ogłoszenie1490
Ogloszenie2133
Ogłoszenie1506
Ogłoszenie1999
Ogłoszenie1316
Ogłoszenie1389
Ogłoszenie1275
Ogłoszenie1231
Ogłoszenie1983
Ogłoszenie1310
Ogłoszenie1387
Ogłoszenie1969
Ogłoszenie2800
Ogłoszenie1307
Ogłoszenie etap V.122
Ogłoszenie miał1980
Ogłoszenie o wyniku postępowania dla etapu V1951
Ogłoszenie etap V_11206
Ogłoszenie remont placu opału i zużla.1309
Ogłoszenie węzły kompaktowe1144
Ogłoszenie przyłącze Kossaka1122
OGŁOSZENIE przyłącze Kossaka1
OGŁOSZENIE przyłącze Kossaka988
OGŁOSZENIE węzły kompaktowe1078
OGŁOSZENIE WĘZŁY KOMPAKTOWE1131
OGŁOSZENIE1909
OGŁOSZENIE2393
Ogłoszenie1563
Ogłoszenie1885
Ogłoszenie1345
Ogłoszenie1886
Ogłoszenie1270
Ogłoszenie440
Ogłoszenie8841
Pytania i odpowiedzi do przetargu55
Ogłoszenie1248
Ogłoszenie1154
Ogłoszenie1148
Ogłoszenie1106
Ogłoszenie264
Ogłoszenie1643
Ogłoszenie1385
Ogłoszenie1269
Ogłoszenie1291
Ogłoszenie1319
Ogłoszenie1078
Ogłoszenie965
Ogłoszenie1082
Ogłoszenie1336
Ogłoszenie908
Ogłoszenie867
Ogłoszenie4
Ogłoszenie853
Ogłoszenie907
Ogłoszenie896
Ogłoszenie875
Ogłoszenie760
Ogłoszenie784
Ogłoszenie867
Ogłoszenie771
Ogłoszenie978
Ogłoszenie935
Ogłoszenie776
Ogłoszenie1604
Ogłoszenie845
Ogłoszenie828
Ogłoszenie1599
Ogłoszenie1589
Ogłoszenie1491
Ogłoszenie1542
Ogłoszenie1681
Ogłoszenie1653
Ogłoszenie1427
Ogłoszenie1488
Ogłoszenie1521
Ogłoszenie874
Ogłoszenie1503
Ogłoszenie1071
Ogłoszenie 128
Ogłoszenie971
Ogłoszenie malowanie911
Ogłoszenie986
Ogłoszenie1230
Ogłoszenie1009
Ogłoszenie973
Ogłoszenie1071
12
2
1031
Ogłoszenie695
Ogłoszenie1042
Ogłoszenie986
Ogłoszenie997
Ogłoszenie1094
Ogłoszenie866
Ogłoszenie666
Ogłoszenie434
Ogłoszenie319
Ogłoszenie607
Ogłoszenie444
Ogłoszeniehttp://www.bip.mpec.lebork.pl/admin.asp?action=sendpic192
Ogłoszenie490
Ogłoszenie855
Ogłoszenie620
Ogłoszenie637
Ogłoszenie477
Ogłoszenie493
Ogłoszenie466
Ogłoszenie440
Ogłoszenie462
Ogłoszenie298
Ogłoszenie323
Ogłoszenie206
Ogłoszenie74
Razem409882

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 412203