Biuletyn Informacji PublicznejMiejskie Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Lęborku
Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.
Dni i godziny pracy
Podstawowe dane
Telefony
Administracja
Kotłownia Rejonowa
Pogotowie Ciepłownicze
Forma prawna
Kapitał zakładowy
Przedmiot działalności
Podstawa działalności
Koncesje
Przetargi i zamówienia
Regulamin udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane w MPEC Sp. z o.o.
Zapytanie ofertowe "Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.1 Maja i Armii Krajowej z przebudową węzłów cieplnych"
Zapytanie ofertowe na prowadzenie nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej
Zapytanie ofertowe "Przebudowa podziemnej osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul.Legionów Polskich w Lęborku - III etap"
Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej
Przetarg nieograniczony pt."Dostawa kompaktowych węzłów cieplnych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Lęborku - 5 szt.".
Przetarg nieograniczony na sprzedaż używanych rur stalowych DN 300
Przetarg nieograniczony na sprzedaż stali złomowej z demontażu (zasuwy,kołnierze,rury)
Wyniki postępowań
Informacja z części jawnej postępowania na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej.
Informacja z części jawnej postępowania na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży instalacyjnej.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. pełnienia funkcji inspektora nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej
Informacja z części jawnej postępowania na modernizację napowietrznej osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.Krzywoustego.
Informacja z części jawnej postępowania na przebudowę osiedlowej sieci ciepłowniczej przy E.Plater.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. pełnienia funkcji inspektora nadzoru branży sanitarnej.
Informacja z części jawnej postępowania na montaż węzłów w budynkach i budynkach zabytkowych.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.przebudowy osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.E.Plater.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. modernizacji napowietrznej osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.Krzywoustego.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. montażu węzłów w budynkach i budynkach zabytkowych.
Dostawa węzłów cieplnych wynik postępowania
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zapytania ofertowego na przebudowę osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.Konopnickiej i Alei Wolności w Lęborku z przebudową węzłów cieplnych
Informacja z części jawnej postępowania na Przebudowę podziemnej osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie Legionów Polskich w Lęborku - etap II
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży sanitarnej dla przebudowy osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.Konopnickiej i Alei Wolności.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla przebudowy podziemnej osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul.Legionów Polskich
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży sanitarnej dla przebudowy sieci ciepłowniczej przy ul.Legionów Polskich
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę kompaktowych węzłów cieplnym dla MPEC Sp. z o.o. -14 szt.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę kompaktowych węzłów cieplnym dla MPEC Sp. z o.o. - 3 szt.
Wynik przetargu nieograniczonego pt."Remont pęczka konwekcyjnego drugiego ciągu w kotle WR-5-10 (na ścianach szczelnych) nr 4 zainstalowanego w kotłowni KR-1 przy ul. Tragutta w Lęborku".
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zapytania ofertowego "Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.1 Maja i Armii Krajowej z przebudową węzłów cieplnych"
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zapytania ofertowego na prowadzenie nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej dla "Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.1 Maja i Armii Krajowej z przebudową węzłów cieplnych"
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zapytania ofertowego na prowadzenie nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej dla "Przebudowa podziemnej osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul.Legionów Polskich w Lęborku - III etap"
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zapytania ofertowego dla "Przebudowy podziemnej osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul.Legionów Polskich w Lęborku - III etap"
Organy Spółki
Zgromadzenie Wspólników
Rada Nadzorcza
Zarząd Spółki
Aktualna Taryfa dla Ciepła
Informacja o wprowadzeniu XII Taryfy dla Ciepła do rozliczeń
Treść XII Taryfy dla Ciepła
UWAGA - Ogłoszenia
Regulamin sprzedaży nieruchomości stanowiacych własność i użytkowanie wieczyste Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.w Lęborku.
Archiwum

DokumentOdwiedzin
Redakcja56980
Przetarg ofertowy na modernizację pompowni w kotłowni rejonowej KR-1 w Lęborku2857
OFERTA do przetargu ofertowewgo6
Przetarg ofertowy na dostawę miału węglowego w ilości 18.000 ton2235
Sprzedaż prawa użytkowania działki gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie 13 miasta Lęborka przy ul. Pionierów, stanowiącej działkę nr 16/10, o powierzchni 635 m², KW 17638.5215
Przetarg miał VII-XII/08372
Dni i godziny pracy4290
Zgromadzenie Wspólników3994
Kapitał zakładowy4056
Rada Nadzorcza4173
Zarząd Spółki4496
Przetarg ofertowy40
Podstawowe dane5407
Forma prawna4028
Podstawa działalności4066
Przedmiot działalności4093
Kotłownia rejonowa4264
Administracja5025
Pogotowie ciepłownicze4012
Koncesje4006
Podział odbiorców na grupy309
Objasnienia pojęć i skrótów217
Przetarg ofertowy na dostawę i montaż elektronicznych wag taśmowych1576
Miał27
Miał1581
Ceny179
Stawki158
Modernizacja komina44
Modernizacja kotła WR-101479
Uwaga zmiana terminu składania ofert1419
Malowanie elewacji kotłowni KR-1 w Lęborku240
Remont komina kotłowni KR-1108
Zakup koparko-ładowarki189
Modernizacja kotła116
Dostawa i montaż wagi samochodowej167
Dostawa i uruchomienie systemu zdalnych odczytów liczników energii cieplnej68
Przetarg na dostawę miału węgla kamiennego1747
Przetarg ofertowy zasobniki i pompy1491
66
Przetarg13
Regulamin13285
Kocioł2002
Koordynator1624
Przebudowa1953
Przetarg WR-101676
Koordynator1773
Ogłoszenie sieć1746
Remont instalacji elektrycznej zasilania kotłów WR-5 nr 1, 2, 3 w kotłowni rejonowej KR-1 w Lęborku26
VII taryfa dla ciepła91
Informacja o zmianie Taryfy dla Ciepła1528
Informacja3514
Objaśnienia3444
Podział odbiorców na grupy153
Rodzaje oraz wysokości cen i stawek opłat175
Stawki za przyłączenie151
Informacja 21595
Pomiary87
Przyczepa16
Vito1700
Regulamin1439
Przetarg samochód62
Ogłoszenie1452
Ogłoszenie1625
Przetarg1633
Ogłoszenie1355
Oferta1374
Przetarg węgiel1451
Ogłoszenie1412
Kanały spalin1476
Ogłoszenie1374
Ogłoszenie1453
Ogłoszenie1492
Ogłoszenie1601
Ogłoszenie1325
Ogłoszenie1489
Ogłoszenie1623
Ogłoszenie1502
Ogłoszenie1531
Ogłoszenie1327
Ogłoszenie1504
Ogłoszenie94
Ogłoszenie1569
Ogłoszenie1303
Ogłoszenie1667
Ogłoszenie1277
Ogłoszenie1727
Ogłoszenie102
Ogłoszenie1710
Ogłoszenie5305
Ogłoszenie160
Ogłszenie1418
Ogłoszenie145
Ogłoszenie2398
Ogłoszenie2373
Ogłoszenie117
Ogłoszenie2301
Ogłoszenie2390
Ogłoszenie2452
Zarządzenie3460
Ogłoszenie1652
Ogłoszenie1358
Ogłoszenie1610
Ogłoszenie1388
Ogłoszenie2451
Ogłoszenie2400
Ogłoszenie1564
Ogłoszenie56
Ogłoszenie2363
Ogłoszenie1449
Ogłoszenie1564
Ogłoszenie2979
Ogłoszenie1428
Ogłoszenie1352
Ogłoszenie1328
Ogłoszenie1574
Ogłoszenie5303
Ogłoszenie2126
Ogłoszenie1393
Ogloszenie2041
Ogłoszenie1414
Ogłoszenie1882
Ogłoszenie1217
Ogłoszenie1306
Ogłoszenie1196
Ogłoszenie1142
Ogłoszenie1890
Ogłoszenie1190
Ogłoszenie1286
Ogłoszenie1872
Ogłoszenie2683
Ogłoszenie1194
Ogłoszenie etap V.122
Ogłoszenie miał1867
Ogłoszenie o wyniku postępowania dla etapu V1868
Ogłoszenie etap V_11127
Ogłoszenie remont placu opału i zużla.1217
Ogłoszenie węzły kompaktowe1036
Ogłoszenie przyłącze Kossaka1039
OGŁOSZENIE przyłącze Kossaka1
OGŁOSZENIE przyłącze Kossaka923
OGŁOSZENIE węzły kompaktowe986
OGŁOSZENIE WĘZŁY KOMPAKTOWE1020
OGŁOSZENIE1797
OGŁOSZENIE2282
Ogłoszenie1466
Ogłoszenie1777
Ogłoszenie1235
Ogłoszenie1815
Ogłoszenie1185
Ogłoszenie440
Ogłoszenie8056
Pytania i odpowiedzi do przetargu55
Ogłoszenie1155
Ogłoszenie1077
Ogłoszenie1067
Ogłoszenie1014
Ogłoszenie264
Ogłoszenie1526
Ogłoszenie1288
Ogłoszenie1159
Ogłoszenie1187
Ogłoszenie1193
Ogłoszenie966
Ogłoszenie872
Ogłoszenie981
Ogłoszenie1226
Ogłoszenie804
Ogłoszenie764
Ogłoszenie4
Ogłoszenie741
Ogłoszenie778
Ogłoszenie778
Ogłoszenie757
Ogłoszenie654
Ogłoszenie683
Ogłoszenie752
Ogłoszenie667
Ogłoszenie855
Ogłoszenie818
Ogłoszenie678
Ogłoszenie1340
Ogłoszenie732
Ogłoszenie723
Ogłoszenie1344
Ogłoszenie1313
Ogłoszenie1274
Ogłoszenie1296
Ogłoszenie1436
Ogłoszenie1364
Ogłoszenie1204
Ogłoszenie1264
Ogłoszenie1284
Ogłoszenie757
Ogłoszenie1255
Ogłoszenie916
Ogłoszenie 128
Ogłoszenie803
Ogłoszenie malowanie749
Ogłoszenie820
Ogłoszenie1045
Ogłoszenie851
Ogłoszenie808
Ogłoszenie832
12
2
809
Ogłoszenie556
Ogłoszenie785
Ogłoszenie763
Ogłoszenie759
Ogłoszenie931
Ogłoszenie637
Ogłoszenie528
Ogłoszenie318
Ogłoszenie226
Ogłoszenie399
Ogłoszenie300
Ogłoszeniehttp://www.bip.mpec.lebork.pl/admin.asp?action=sendpic192
Ogłoszenie299
Ogłoszenie607
Ogłoszenie411
Ogłoszenie448
Ogłoszenie278
Ogłoszenie250
Ogłoszenie240
Ogłoszenie216
Ogłoszenie222
Ogłoszenie253
Ogłoszenie137
Ogłoszenie145
Razem378750

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 380647