Biuletyn Informacji PublicznejMiejskie Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Lęborku
Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.
Dni i godziny pracy
Podstawowe dane
Telefony
Administracja
Kotłownia Rejonowa
Pogotowie Ciepłownicze
Forma prawna
Kapitał zakładowy
Przedmiot działalności
Podstawa działalności
Koncesje
Przetargi i zamówienia
Regulamin udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane w MPEC Sp. z o.o.
Przetarg nieograniczony na dostawę kompaktowych węzłów cieplnych - 3 szt.
Wyniki postępowań
Informacja z części jawnej postępowania na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej.
Informacja z części jawnej postępowania na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży instalacyjnej.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. pełnienia funkcji inspektora nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej
Informacja z części jawnej postępowania na modernizację napowietrznej osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.Krzywoustego.
Informacja z części jawnej postępowania na przebudowę osiedlowej sieci ciepłowniczej przy E.Plater.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. pełnienia funkcji inspektora nadzoru branży sanitarnej.
Informacja z części jawnej postępowania na montaż węzłów w budynkach i budynkach zabytkowych.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.przebudowy osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.E.Plater.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. modernizacji napowietrznej osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.Krzywoustego.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. montażu węzłów w budynkach i budynkach zabytkowych.
Dostawa węzłów cieplnych wynik postępowania
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zapytania ofertowego na przebudowę osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.Konopnickiej i Alei Wolności w Lęborku z przebudową węzłów cieplnych
Informacja z części jawnej postępowania na Przebudowę podziemnej osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie Legionów Polskich w Lęborku - etap II
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży sanitarnej dla przebudowy osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.Konopnickiej i Alei Wolności.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla przebudowy podziemnej osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul.Legionów Polskich
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży sanitarnej dla przebudowy sieci ciepłowniczej przy ul.Legionów Polskich
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę kompaktowych węzłów cieplnym dla MPEC Sp. z o.o. -14 szt.
Organy Spółki
Zgromadzenie Wspólników
Rada Nadzorcza
Zarząd Spółki
Aktualna Taryfa dla Ciepła
Informacja o wprowadzeniu XII Taryfy dla Ciepła do rozliczeń
Treść XII Taryfy dla Ciepła
UWAGA - Ogłoszenia
Regulamin sprzedaży nieruchomości stanowiacych własność i użytkowanie wieczyste Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.w Lęborku.
Archiwum

DokumentOdwiedzin
Redakcja51540
Przetarg ofertowy na modernizację pompowni w kotłowni rejonowej KR-1 w Lęborku2510
OFERTA do przetargu ofertowewgo6
Przetarg ofertowy na dostawę miału węglowego w ilości 18.000 ton1999
Sprzedaż prawa użytkowania działki gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie 13 miasta Lęborka przy ul. Pionierów, stanowiącej działkę nr 16/10, o powierzchni 635 m², KW 17638.5000
Przetarg miał VII-XII/08372
Dni i godziny pracy3758
Zgromadzenie Wspólników3440
Kapitał zakładowy3536
Rada Nadzorcza3641
Zarząd Spółki3949
Przetarg ofertowy40
Podstawowe dane4775
Forma prawna3501
Podstawa działalności3569
Przedmiot działalności3532
Kotłownia rejonowa3751
Administracja4419
Pogotowie ciepłownicze3510
Koncesje3473
Podział odbiorców na grupy309
Objasnienia pojęć i skrótów217
Przetarg ofertowy na dostawę i montaż elektronicznych wag taśmowych1374
Miał27
Miał1367
Ceny179
Stawki158
Modernizacja komina44
Modernizacja kotła WR-101261
Uwaga zmiana terminu składania ofert1206
Malowanie elewacji kotłowni KR-1 w Lęborku240
Remont komina kotłowni KR-1108
Zakup koparko-ładowarki189
Modernizacja kotła116
Dostawa i montaż wagi samochodowej167
Dostawa i uruchomienie systemu zdalnych odczytów liczników energii cieplnej68
Przetarg na dostawę miału węgla kamiennego1544
Przetarg ofertowy zasobniki i pompy1258
66
Przetarg13
Regulamin11515
Kocioł1614
Koordynator1282
Przebudowa1737
Przetarg WR-101467
Koordynator1549
Ogłoszenie sieć1509
Remont instalacji elektrycznej zasilania kotłów WR-5 nr 1, 2, 3 w kotłowni rejonowej KR-1 w Lęborku26
VII taryfa dla ciepła91
Informacja o zmianie Taryfy dla Ciepła1330
Informacja3309
Objaśnienia2859
Podział odbiorców na grupy153
Rodzaje oraz wysokości cen i stawek opłat175
Stawki za przyłączenie151
Informacja 21388
Pomiary87
Przyczepa16
Vito1474
Regulamin1274
Przetarg samochód62
Ogłoszenie1237
Ogłoszenie1441
Przetarg1393
Ogłoszenie1171
Oferta1185
Przetarg węgiel1248
Ogłoszenie1190
Kanały spalin1270
Ogłoszenie1195
Ogłoszenie1233
Ogłoszenie1274
Ogłoszenie1403
Ogłoszenie1151
Ogłoszenie1286
Ogłoszenie1395
Ogłoszenie1294
Ogłoszenie1296
Ogłoszenie1136
Ogłoszenie1290
Ogłoszenie94
Ogłoszenie1360
Ogłoszenie1098
Ogłoszenie1436
Ogłoszenie1054
Ogłoszenie1467
Ogłoszenie102
Ogłoszenie1508
Ogłoszenie4503
Ogłoszenie160
Ogłszenie1190
Ogłoszenie145
Ogłoszenie1975
Ogłoszenie1954
Ogłoszenie117
Ogłoszenie1896
Ogłoszenie1937
Ogłoszenie2202
Zarządzenie3003
Ogłoszenie1422
Ogłoszenie1143
Ogłoszenie1396
Ogłoszenie1156
Ogłoszenie2200
Ogłoszenie2139
Ogłoszenie1355
Ogłoszenie56
Ogłoszenie2101
Ogłoszenie1245
Ogłoszenie1350
Ogłoszenie2734
Ogłoszenie1184
Ogłoszenie1145
Ogłoszenie1166
Ogłoszenie1386
Ogłoszenie5062
Ogłoszenie1874
Ogłoszenie1212
Ogloszenie1849
Ogłoszenie1186
Ogłoszenie1621
Ogłoszenie1019
Ogłoszenie1117
Ogłoszenie1009
Ogłoszenie961
Ogłoszenie1680
Ogłoszenie983
Ogłoszenie1090
Ogłoszenie1644
Ogłoszenie2431
Ogłoszenie978
Ogłoszenie etap V.122
Ogłoszenie miał1634
Ogłoszenie o wyniku postępowania dla etapu V1687
Ogłoszenie etap V_1913
Ogłoszenie remont placu opału i zużla.1025
Ogłoszenie węzły kompaktowe821
Ogłoszenie przyłącze Kossaka847
OGŁOSZENIE przyłącze Kossaka1
OGŁOSZENIE przyłącze Kossaka759
OGŁOSZENIE węzły kompaktowe801
OGŁOSZENIE WĘZŁY KOMPAKTOWE801
OGŁOSZENIE1551
OGŁOSZENIE2040
Ogłoszenie1251
Ogłoszenie1545
Ogłoszenie1018
Ogłoszenie1617
Ogłoszenie989
Ogłoszenie440
Ogłoszenie6658
Pytania i odpowiedzi do przetargu55
Ogłoszenie950
Ogłoszenie910
Ogłoszenie855
Ogłoszenie818
Ogłoszenie264
Ogłoszenie1286
Ogłoszenie1043
Ogłoszenie892
Ogłoszenie936
Ogłoszenie941
Ogłoszenie719
Ogłoszenie642
Ogłoszenie749
Ogłoszenie952
Ogłoszenie529
Ogłoszenie525
Ogłoszenie4
Ogłoszenie492
Ogłoszenie500
Ogłoszenie505
Ogłoszenie500
Ogłoszenie443
Ogłoszenie463
Ogłoszenie525
Ogłoszenie451
Ogłoszenie570
Ogłoszenie567
Ogłoszenie439
Ogłoszenie813
Ogłoszenie464
Ogłoszenie471
Ogłoszenie851
Ogłoszenie835
Ogłoszenie843
Ogłoszenie808
Ogłoszenie935
Ogłoszenie873
Ogłoszenie750
Ogłoszenie793
Ogłoszenie825
Ogłoszenie516
Ogłoszenie790
Ogłoszenie618
Ogłoszenie 128
Ogłoszenie469
Ogłoszenie malowanie433
Ogłoszenie435
Ogłoszenie654
Ogłoszenie529
Ogłoszenie456
Ogłoszenie377
12
2
396
Ogłoszenie270
Ogłoszenie329
Ogłoszenie328
Ogłoszenie301
Ogłoszenie464
Ogłoszenie199
Ogłoszenie217
Ogłoszenie61
Ogłoszenie55
Razem315828

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 317725