Biuletyn Informacji PublicznejMiejskie Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Lęborku
Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.
Dni i godziny pracy
Podstawowe dane
Telefony
Administracja
Kotłownia Rejonowa
Pogotowie Ciepłownicze
Forma prawna
Kapitał zakładowy
Przedmiot działalności
Podstawa działalności
Koncesje
Przetargi i zamówienia
Regulamin udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane w MPEC Sp. z o.o.
Zapytanie ofertowe "Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.1 Maja i Armii Krajowej z przebudową węzłów cieplnych"
Zapytanie ofertowe na prowadzenie nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej
Zapytanie ofertowe "Przebudowa podziemnej osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul.Legionów Polskich w Lęborku - III etap"
Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej
Przetarg nieograniczony pt."Dostawa kompaktowych węzłów cieplnych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Lęborku - 5 szt.".
Przetarg nieograniczony na sprzedaż używanych rur stalowych DN 300
Przetarg nieograniczony na sprzedaż stali złomowej z demontażu (zasuwy,kołnierze,rury)
Wyniki postępowań
Informacja z części jawnej postępowania na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej.
Informacja z części jawnej postępowania na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży instalacyjnej.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. pełnienia funkcji inspektora nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej
Informacja z części jawnej postępowania na modernizację napowietrznej osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.Krzywoustego.
Informacja z części jawnej postępowania na przebudowę osiedlowej sieci ciepłowniczej przy E.Plater.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. pełnienia funkcji inspektora nadzoru branży sanitarnej.
Informacja z części jawnej postępowania na montaż węzłów w budynkach i budynkach zabytkowych.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.przebudowy osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.E.Plater.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. modernizacji napowietrznej osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.Krzywoustego.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. montażu węzłów w budynkach i budynkach zabytkowych.
Dostawa węzłów cieplnych wynik postępowania
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zapytania ofertowego na przebudowę osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.Konopnickiej i Alei Wolności w Lęborku z przebudową węzłów cieplnych
Informacja z części jawnej postępowania na Przebudowę podziemnej osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie Legionów Polskich w Lęborku - etap II
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży sanitarnej dla przebudowy osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.Konopnickiej i Alei Wolności.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla przebudowy podziemnej osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul.Legionów Polskich
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży sanitarnej dla przebudowy sieci ciepłowniczej przy ul.Legionów Polskich
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę kompaktowych węzłów cieplnym dla MPEC Sp. z o.o. -14 szt.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę kompaktowych węzłów cieplnym dla MPEC Sp. z o.o. - 3 szt.
Wynik przetargu nieograniczonego pt."Remont pęczka konwekcyjnego drugiego ciągu w kotle WR-5-10 (na ścianach szczelnych) nr 4 zainstalowanego w kotłowni KR-1 przy ul. Tragutta w Lęborku".
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zapytania ofertowego "Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.1 Maja i Armii Krajowej z przebudową węzłów cieplnych"
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zapytania ofertowego na prowadzenie nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej dla "Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.1 Maja i Armii Krajowej z przebudową węzłów cieplnych"
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zapytania ofertowego na prowadzenie nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej dla "Przebudowa podziemnej osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul.Legionów Polskich w Lęborku - III etap"
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zapytania ofertowego dla "Przebudowy podziemnej osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul.Legionów Polskich w Lęborku - III etap"
Organy Spółki
Zgromadzenie Wspólników
Rada Nadzorcza
Zarząd Spółki
Aktualna Taryfa dla Ciepła
Informacja o wprowadzeniu XII Taryfy dla Ciepła do rozliczeń
Treść XII Taryfy dla Ciepła
UWAGA - Ogłoszenia
Regulamin sprzedaży nieruchomości stanowiacych własność i użytkowanie wieczyste Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.w Lęborku.
Archiwum

 Informacja_legionów III Etap.jpg

1Informacje o ogłoszeniu _legionówIII(I zmiana).jpg

2Informacje o ogłoszeniu_legionówIII(I zmiana).jpg

3Informacje o ogłoszeniu_IegionówIII (I zmiana).jpg

4Informacje o ogłoszeniu_legionówIII (I zmiana).jpg

5Informacje o ogłoszeniu_legionówIII(I zmiana).jpg

6Informacje o ogłoszeniu_legionówIII (I zmiana).jpg

7Informacje o ogłoszeniu_legionówIII (I zmiana).jpg

Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego _legionówIII(I).jpg

11Informacje o ogloszeniu_legionówIII.jpg

12Informacje o ogloszeniu_legionówIII.jpg

13Informacje o ogloszeniu_legionówIII.jpg

14Informacje o ogloszeniu_legionówIII.jpg

15Informacje o ogloszeniu_legionówIII.jpg

16Informacje o ogloszeniu_legionówIII.jpg

wersja do druku pobierz plik 
Autor dokumentu: Mariusz Hejnar
Udostępnił: Mariusz Hejnar (2019-05-22, godz. 22:01)
Modyfikacja: Mariusz Hejnar (2019-06-07, godz. 14:33)
Nazwa plikuRozmiar
Zapytanie ofertowe.pdf588,50 kB
Zalacznik nr 1a.doc227,50 kB
Zalacznik nr 1b.doc265,00 kB
Zalacznik nr 1c.doc227,50 kB
Zalacznik nr 1d.doc195,00 kB
Zalacznik nr 1e.doc197,00 kB
Zalacznik nr 1f.doc224,50 kB
Zalacznik nr 1g.doc190,00 kB
Zalacznik nr 1h.doc193,50 kB
Zalacznik nr 2a.doc281,00 kB
Zalacznik nr 2b.doc198,50 kB
Załącznik nr 3.1 do zapytania ofertowego - projekt budowlany.zip4 018,22 kB
Załącznik nr 3.2 do zapytania ofertowego - ZUD.zip5 028,85 kB
Załącznik nr 3.3 do zapytania ofertowego - projekt wykonawczy.zip8 105,89 kB
Załącznik nr 3.4 do zapytania ofertowego - STWiO.pdf1 170,38 kB
Załącznik nr 3.5 do zapytania ofertowego - kosztorys i przedmiar robót.pdf222,63 kB
Załącznik nr 3.5 do zapytania ofertowego - edytowalny.rtf578,36 kB

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 385543